Werktuigbouwkunde


Opleidingenaanbod

Leerweg BOL BBL
Niveau 1 2 3 4
Als Allround Constructiewerker maak je producten die zijn opgebouwd uit staaf-, plaat-, pijp- en profielmateriaal en die…
Leerweg BOL BBL
Niveau 1 2 3 4
Je maakt lichte tot middelzware constructiedelen van staal voor onder andere transportmiddelen, hefwerktuigen, hijswerkt…
Leerweg BOL BBL
Niveau 1 2 3 4
De Tekenaar / Constructeur heeft een adviserende en organiserende rol. Hij werkt productontwerpen uit, maakt technische …
Werktuigbouwkunde kun je bij het Radius College op verschillende niveaus en in verschillende richtingen doen. Op niveau 1 tot en met 3 in metaal bewerken en op niveau 4 als Tekenaar/ Constructeur.

Stalen zenuwen
Werktuigbouwkunde is een verzamelnaam voor verschillende technieken in de metaal. Je kunt een keuze maken uit: plaatwerken en constructiebank / lassen , verspanen of montage en onderhoud. Als werktuigbouwkundige produceer en onderhoud je bijvoorbeeld transportwerktuigen, motoren, gereedschappen, machines en pompen. Bij het Radius College krijg je alle kans om je vak in de vingers te krijgen.
Je gaat aan de slag in de praktijkruimte, op je stagebedrijf of bij je werkgever, alleen of met groepen. En werk je naar een oplossing. Je verbetert jezelf telkens door te kijken of je het anders of efficiënter had kunnen doen.. En houd je dat vol, dan heb jij pas stalen zenuwen!

Beroepenveld!
Als Werktuigbouwkundige produceer je en onderhoud je bijvoorbeeld transportwerktuigen, motoren, gereedschappen, machines en pompen. Je kunt aan de slag bij diverse bedrijven in productie en of onderhoud van machines bij bijvoorbeeld een technische dienst. De niveau 4 opleiding geeft je recht om verder te studeren aan het hbo.

Opleiding constructiewerker via het Radius College  

De opleiding constructiewerker wordt door het team van Werktuigbouwkunde verzorgd.

Het gaat hier om een 2-jarige opleiding in de BBL vorm. Dit houdt in dat je  1 dag theorieles volgt en 4 dagen bij je bedrijf aan het werk bent.

De dag theorie wordt verzorgd door het Radius College.  Deze dag bestaat uit diverse onderdelen, waarbij de belangrijkste zijn: vaktheorie, polytechniek, tekeninglezen / uitslaan, L&B, Nederlands en rekenen. Al deze contacturen worden verzorgd in het Radius model waarbij de student voorop staat en zich daardoor optimaal kan ontwikkelen.

In de Beroeps Praktijk Vorming (BPV) wordt de student bij zijn bedrijf begeleidt door  de praktijkopleider en vindt er regelmatig overleg plaats tussen de school en het bedrijf. Dit om de voortgang van de student te waarborgen.

De totale opleiding wordt afgesloten door een Proeve van Bekwaamheid waarbij de student aantoont dat hij aan de opleiding voldoet.

 
SVM

Er is echter nog een andere mogelijk om de opleiding constructiewerker te volgen.

Dit gebeurt wanneer het bedrijf niet de mogelijkheid en middelen heeft om de student op te kunnen leiden. Dan maakt het bedrijf gebruik van Stichting Vakopleiding Metaal (SVM). Deze stichting verzorgt dan het praktijkgedeelte van de opleiding. De theorielessen worden dan nog steeds verzorgd door het Radius College. Deze zijn identiek aan de lessen die op het Radius zelf worden gegeven.

De student gaat dan voor een periode van 3 weken naar SVM waar hij 4 dagen praktijkles krijgt en 1 dag theorieles. Vervolgens gaat de student 3 weken bij zijn bedrijf werken. Dit is dan 4 dagen werken en 1 dag theorie les.

Ook dan doet de student aan het einde van de opleiding weer een Proeve Van Bekwaamheid onder toezicht van het Radius College.