Monteur mobiele werktuigen

Opleidingsinformatie

De Monteur Mobiele Werktuigen is bekend met machinebediening. In geval van analyseren van storingen moeten soms handelingen worden verricht met de machine. Voor én na de reparatie worden machines transportklaar of gebruiksklaar gemaakt. Bij complexe reparaties, modificaties en inspecties en keuringen ondersteunt de monteur mobiele werktuigen de allround monteur mobiele werktuigen. Hij volgt de instructies en procedures aangegeven in het reparatiehandboek.

Algemene informatie

Domein: Mobiliteit en voertuigen
Subdomein: Mobiliteitstechniek
Opleidingsduur: 2 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 2
Leerweg: BBL: 2 jaar
Afdeling: Mobiele Werktuigen
Locatie: Terheijdenseweg 350,

Opleidingsinformatie

Inhoud

De beroepsbeoefenaar is werkzaam in de sector Techniek / Bouw & Infra. Hij werkt in een landbouwmechanisatiebedrijf, bij een loon- of verhuurbedrijf, bij een grond-, water en wegenbouwbedrijf of aan mobiele interne transportmiddelen. De werkzaamheden liggen op het gebied van onderhoud, reparatie en modificatie van machines, materieel en installaties.

De werkzaamheden van de niveau 2 monteur zijn:
• Routinematig onderhoud uitvoeren
• Modificaties uitvoeren
• Storingen analyseren en repareren
• Assisteren bij inspectie en keuring van machines en installaties
• Is bekend met machine bediening
• Gebruiksklaar maken van machine (afleveringsbeurt)
• Bij complexe reparaties de allround monteur ondersteunen
• Werkplaatshandleidingen lezen en begrijpen
• Machinespecifieke trainingen volgen bij importeur/dealer/fabriek

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma behaald (voorheen lbo, vbo of mavo), of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen, of
  • Je hebt een diploma van de entreeopleiding.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

Allround Monteur Mobiele Werktuigen

Startmaand

1 september of flexibele instroom.

Lesmethode

Competentiegerichte studie

Stage

Als BBL-student zoek je zelf een werkgever voor je bij ons komt studeren. Je volgt dus geen stage maar werkt bij een werkgever en je komt voor onderwijs naar het Radius College.

Studievoortgang

Studiebelasting in uren 3200

Certificaten

-

Werkgebied

De werkzaamheden van de Monteur Mobiele Werktuigen zijn:
• onderhoud (routinematig) en modificaties uitvoeren;
• storingen (niet complexe) analyseren en repareren;
• assisteren bij het inspecteren en keuren van machines en installaties.

De opleiding wordt gegeven op de afdeling Mobiele Werktuigen van het Radius College.

Bijzonderheden

-

Kosten

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het cursusgeld voor BBL-studenten niveau 1 & 2 € 240,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten: 
Leerjaar 1: ca. € 320,-
Leerjaar 2: ca. € 245,-

Niet opleidingsgebonden kosten: 
Leerjaar 1: € 200,-
Leerjaar 2: € 19,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten.

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Leskosten

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: -
E-mail: -

Competenties

-

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat?
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Monteur mobiele werktuigen

Crebo: 25246
Monteur mobiele werktuigen De monteur mobiele werktuigen werkt geconcentreerd en voert zijn werkzaamheden uit op een praktische wijze. Hij is besluitvaardig, dienstverlenend en klantgeric

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht