Logistiek medewerker

Opleidingsinformatie

Een warehouse is een pakhuis, magazijn of ander type opslagplaats. Als Logistiek medewerker (warehousemedewerker) laad, los en controleer je binnenkomende en uitgaande goederen.Algemene informatie

Domein: Transport, scheepvaart en logistiek
Subdomein: Logistiek
Opleidingsduur: 1 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 2
Leerweg: BBL: 1 jaar
Afdeling: Transport & Logistiek
Locatie: Terheijdenseweg 350, Breda,

Opleidingsinformatie

Inhoud

De volgende werkprocessen komen aan bod tijdens deze opleiding:

P1-K1-W1 Ontvangt goederen en/of producten
P1-K1-W2 Maakt goederen en/of producten gereed voor opslag en slaat deze op
P1-K1-W3 Verzamelt (retour)goederen, producten, emballage en andere te verzenden verpakkingsmaterialen
P1-K1-W4 Maakt goederen en/of producten verzendklaar
P1-K1-W5 Voert handelingen op goederen/of en producten uit
P1-K1-W6 Inventariseert (een deel van) voorraad en/of de magazijninventaris

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma behaald (voorheen lbo, vbo of mavo), of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen, of
  • Je hebt een diploma van de entreeopleiding.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

Niveau 3: logistiek teamleider

Startmaand

september

Lesmethode

In deze opleiding komen verschillende onderdelen aan bod: het beroepsspecifieke deel, de keuzedelen, de generieke talen en rekenen, loopbaan en burgerschap en de beroepspraktijkvorming (BPV). Door periodiek de voortgang te evalueren krijg jij (en de docenten) zicht op de vorderingen in je leerproces.
Stage

Alle opleidingen binnen Transport en Logistiek worden aangeboden in de BBL-leerweg. Dit houdt in dat je 4 dagen per week werkt en 1 dag per week naar school komt. 

Tijdens je opleiding dien je een werkplek te hebben bij een erkend leerbedrijf. Deze kun je onder andere op de volgende manieren vinden:

Via stagemarkt: www.stagemarkt.nl
Via STL werkt: www.stlwerkt.nl
Via Aldiver: www.aldiver.com

Om je voortgang tijdens je werkdagen aan te tonen ga je aan de slag met het vullen van een digitaal portfolio middels bewijskaarten. Met deze bewijskaarten toon je aan bepaalde werkprocessen te beheersen op B (beginner), G (gevorderd) of BB-niveau (beginnend beroepsbeoefenaar). Deze bewijskaarten worden goedgekeurd door je praktijkopleider (van het bedrijf) en je studieloopbaanbegeleider (van school).

Studievoortgang

Je resultaten worden bijgehouden in het digitale studievoortgangssysteem Education Online.

Certificaten

-

Werkgebied

De logistiek beroepsbeoefenaar heeft operationele taken uitgevoerd binnen het logistieke proces (in-, op- en uitslag van goederen/producten). Het logistieke proces verloopt efficiënt (snel, foutloos en veilig).

Bijzonderheden

 

 

Kosten

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het cursusgeld voor BBL-studenten niveau 3 & 4 € 582,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten: 
Leerjaar 1: ca. € 300,-

Niet opleidingsgebonden kosten: 
Leerjaar 1: n.v.t.

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten.

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Leskosten

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Team Transport & Logistiek
E-mail: RC-TenL@rocwb.nl

Competenties

In het kleinbedrijf heeft een logistiek medewerker een breed takenpakket, terwijl het takenpakket in het midden- en grootbedrijf meer specialistisch is. Dit betekent dat een beperkt deel van de logistieke taken wordt uitgevoerd door hem. Hij voert echter al zijn taken uit in het magazijn en houdt zich alleen met het logistieke proces bezig. De logistiek medewerker is een teamspeler en gericht om de teamdoelstellingen. Hij volgt hierin de aanwijzingen van zijn leidinggevende en werkt samen met zijn collega's. Hij werkt gestructureerd en precies en voert de opdrachten conform afspraak uit. Hij heeft zijn focus op de goederenstroom en laat zich niet door andere zaken afleiden.

Het beroep
De werkzaamheden van een logistiek medewerker hebben betrekking op de ontvangst, de opslag, het verzamelen en het verzendklaar maken van goederen. Hij zorgt dat de juiste spullen op het juiste moment op de juiste plaats zijn. Hij voert zijn werkzaamheden uit in een opslagruimte van een grootbedrijf of midden- en kleinbedrijf. En maakt gebruik van diverse interne transportmiddelen, zoals een heftruck. Hij controleert tijdens zijn werkzaamheden de goederen op kwaliteit en kwantiteit en meldt afwijkingen tijdig. De logistiek medewerker werkt volgens de richtlijnen van het bedrijf. Hij werkt in een team om samen de doelstellingen te behalen en is flexibel in het tijdstip waarin hij zijn diensten draait.

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat?
Let op! Deze opleiding wordt ook gegeven op Markiezaat College
of bekijk alle opleidingen in de Studiekiezer
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Logistiek medewerker

Crebo: 25371
Logistiek medewerker In het kleinbedrijf heeft een logistiek medewerker een breed takenpakket, terwijl het takenpakket in het midden- en grootbedrijf meer specialistisch is. Dit bet

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht