Logistiek teamleider

Opleidingsinformatie

Logistiek neemt zowel in de transportsector, de distributiesector als in productiebedrijven een belangrijke plaats in. Logistiek teamleiders zijn de eerstverantwoordelijken voor de juiste, tijdige en volledige uitvoering van taken in een warehouse.

Algemene informatie

Domein: Transport, scheepvaart en logistiek
Subdomein: Logistiek
Opleidingsduur: 2 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 3
Leerweg: BBL: 2 jaar
Afdeling: Transport & Logistiek
Locatie: Terheijdenseweg 350, Breda,

Opleidingsinformatie

Inhoud

De volgende werkprocessen komen aan bod tijdens deze opleiding:

B1-K1: Goederen/producten ontvangen en opslaan
B1-K1-W1: Bereidt het ontvangen en opslaan van goederen/producten voor
B1-K1-W2: Ontvangt en controleert goederen/producten
B1-K1-W3: Slaat goederen/producten op
B1-K1-W4: Voert goederen/producten in het systeem in

B1-K2: Orders verzamelen
B1-K2-W1: Bereidt het verzamelen van orders voor
B1-K2-W2: Verzamelt orders
B1-K2-W3: Inventariseert (een deel van) de voorraad en/of (een deel van) de magazijninventaris
B1-K2-W4: Rondt het verzamelen van orders af

B1-K3: Goederen/producten verzenden
B1-K3-W1: Bereidt het verzenden van goederen/producten voor
B1-K3-W2: Controleert te verzenden goederen /producten
B1-K3-W3: Maakt goederen/producten verzendklaar
B1-K3-W4: Laadt goederen/producten en rondt het verzendklaar maken van goederen/producten af

P3-K1: Coördineert logistieke werkzaamheden
P3-K1-W1: Bereidt de werkzaamheden van het logistieke team voor en verdeelt werk
P3-K1-W2: Bewaakt de uitvoering en voortgang van de werkzaamheden van het logistieke team
P3-K1-W3: Bewaakt het materieel en materiaal en beheert (een deel) van het magazijn
P3-K1-W4: Begeleidt medewerkers bij werkzaamheden op de werkvloer
P3-K1-W5: Organiseert en/of adviseert over het voorraadbeheer

P3-K2: Levert een bijdrage aan het optimaliseren van het logistieke proces
P3-K2-W1: Voert overleg met collega-teamleiders
P3-K2-W2: Doet verbetervoorstellen ten aanzien van logistieke deelprocessen
P3-K2-W3: Organiseert werkoverleg met het team

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
  • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

Logistiek supervisor Niveau 4

Startmaand

september

Lesmethode

In deze opleiding komen verschillende onderdelen aan bod: het beroepsspecifieke deel, de keuzedelen, de generieke talen en rekenen, loopbaan en burgerschap en de beroepspraktijkvorming (BPV). Door periodiek de voortgang te evalueren krijg jij (en de docenten) zicht op de vorderingen in je leerproces.Stage

Alle opleidingen binnen Transport en Logistiek worden aangeboden in de BBL-leerweg. Dit houdt in dat je 4 dagen per week werkt en 1 dag per week naar school komt.

Tijdens je opleiding dien je een werkplek te hebben bij een erkend leerbedrijf. Deze kun je onder andere op de volgende manieren vinden:

Via stagemarkt: www.stagemarkt.nl
Via STL werkt: www.stlwerkt.nl
Via Aldiver: www.aldiver.com
Of ga zelf op zoek via www.stagemarkt.nl

Om je voortgang tijdens je werkdagen aan te tonen ga je aan de slag met het vullen van een digitaal portfolio middels bewijskaarten. Met deze bewijskaarten toon je aan bepaalde werkprocessen te beheersen op B (beginner), G (gevorderd) of BB-niveau (beginnend beroepsbeoefenaar). Deze bewijskaarten worden goedgekeurd door je praktijkopleider (van het bedrijf) en je studieloopbaanbegeleider (van school).

Studievoortgang

Jouw studieresultaten worden bijgehouden in het digitale studievoortgangssysteem Education Online.

Certificaten

-

Werkgebied

De logistiek beroepsbeoefenaar heeft operationele taken uitgevoerd binnen het logistieke proces (in-, op- en uitslag van goederen/producten). Het logistieke proces verloopt efficiënt (snel, foutloos en veilig).

Bijzonderheden

-

Kosten

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het cursusgeld voor BBL-studenten niveau 3 & 4 € 582,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten: 
Leerjaar 1: ca. € 140,-
Leerjaar 2: ca. € 80,-

Niet opleidingsgebonden kosten: 
Leerjaar 1: n.v.t.
Leerjaar 2: n.v.t.

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten.

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Leskosten

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Team Transport & Logistiek
E-mail: RC-TenL@rocwb.nl

Competenties

De logistiek teamleider leidt een team van logistiek medewerkers in het klein- of grootbedrijf, soms in de rol van meewerkend voorman. Hij begrijpt het logistieke proces goed binnen en weet hoe de (afdelings)doelstellingen worden behaald. Vanuit deze expertise stuurt hij een team logistiek medewerkers/parts-/baliemedewerkers aan en werkt hij desgewenst mee bij de uitvoering van de logistieke taken. Naast de focus op het behalen van de doelstellingen heeft hij aandacht voor sfeer en teamdynamiek. Hij weet hoe hij anderen kan motiveren en laten groeien op het vakgebied. De logistiek teamleider is verantwoordelijk voor het realiseren van de afdelingsdoelstellingen, vaak specifiek gemaakt voor het team dat hij aanstuurt. Hij schept de noodzakelijke voorwaarden zodat de medewerkers hun taken kunnen uitvoeren. Op de werkvloer heeft hij een voorbeeldfunctie: hij is sociaal en communicatief vaardig en houdt zich aan afspraken. Hij is duidelijk naar de mensen in zijn team.

Het beroep

De logistiek teamleider leidt een team van logistiek medewerkers in verschillende soorten bedrijven. Hij coördineert werkzaamheden en draagt bij aan de verbetering van het logistieke proces. Hij stuurt een team aan vanuit zijn eigen expertise en is verantwoordelijk voor het daadwerkelijk realiseren van de doelstellingen van de afdeling. Bij het maken van voorstellen om het werkproces te verbeteren, werkt hij alleen en is hij zelf verantwoordelijk voor een goede oplevering. Hij zorgt voor goede

werkomstandigheden en op de werkvloer heeft hij een voorbeeldfunctie.

 

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat?
Let op! Deze opleiding wordt ook gegeven op Markiezaat College
of bekijk alle opleidingen in de Studiekiezer
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Logistiek teamleider

Crebo: 25372
Logistiek teamleider De logistiek teamleider leidt een team van logistiek medewerkers in het klein- of grootbedrijf, soms in de rol van meewerkend voorman. Hij begrijpt het logistie

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht