Mediavormgever

Opleidingsinformatie

De opleiding Mediavormgeving is een 4-jarige MBO opleiding (niveau 4, BOL), met verschillende keuzemodulen. Deze zijn gericht op het all-round ontwerpen van media-uitingen waarbij verschillende disciplines aan bod komen, animatie, audiovisuele vormgeving, grafisch ontwerp en interaction design.

 

Algemene informatie

Domein: Media en vormgeving
Subdomein: Mediavormgeving
Opleidingsduur: 4 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 4
Leerweg: BOL: 4 jaar
Afdeling: Mediavormgeving
Locatie: Terheijdenseweg 348,

Opleidingsinformatie

Inhoud

Stel je krijgt één van de volgende opdrachten: ‘Ontwerp een animated loop voor de NRC next bij een online artkel’, ‘Ontwerp samen een boek’, ‘Maak een Beatles coverband app’ of ‘Zet samen een ontwerpstudio op’. Als je van dit soort uitdagingen droomt en je hebt zin om daar met al je passie voor te werken dan is Mediavormgeving op het Radius College de opleiding voor jou! In je rol als vormgever heb je veel invloed op hoe de wereld eruit ziet. Vrijwel alles om je heen is immers ontworpen. Straks ga jij vorm geven aan ons dagelijks leven. Dat kan variëren van poster, websites, logo animaties, eigenlijk alles wat je kan bedenken dat met grafische, audiovisuele en interactieve vormgeving heeft te maken tot en met animaties aan toe. Als ontwerper van de toekomst is het daarom vooral belangrijk dat je een onverzadigbare interesse hebt in alles wat vormgegeven is.

De technische ontwikkelingen binnen Mediavormgeving gaan razendsnel. We leren jou om te leren. Jij leert tijdens je opleiding deze snelheid van innovaties bij te houden en te verwerken in jouw keuzerichting. Pas dan breng jij de juiste boodschap in beeld.

 

Eisen

Voor deze opleiding geldt dat er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn. Voor de bol-opleiding Mediavormgeving zijn er 90 plaatsen beschikbaar. Op volgorde van datum van aanmelding worden de plaatsen ingevuld.

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
  • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Aanvullende eisen
Creatieve en artistieke aanleg

Vervolg

Jij kunt ook werken bij (middel)grote bedrijven met een aparte afdeling voor vormgeving en/of realisatie van media- uitingen. Tevens kan hij als zelfstandig ondernemer of freelancer werken. Natuurlijk kun je ook verder studeren aan het hbo.

Startmaand

1 september of flexibele instroom.

Lesmethode

-

Stage

In een BOL-studie loop je tijdens je hele studieperiode een aantal keer staghttps://radiuscollege.nl/admin/e bij een erkend leerbedrijf. StagePlaza van het Radius College kan jou hierbij ondersteunen. Je mag ook zelf een stagebedrijf kiezen, zo lang dat maar bij een erkend leerbedrijf is.

Studievoortgang

Duur
4 jaar
BOL (voltijds) opleiding

Certificaten

-

Werkgebied

Het werk van de Mediavormgever kan per bedrijf verschillend zijn, afhankelijk van de taakverdeling. Het meest uitgebreide takenpakket m.b.t. een media-uiting omvat werkzaamheden als het maken van een plan van aanpak, het ontwikkelen van een concept, het creëren van een ontwerp, het realiseren van de media-uiting en het beheren van hardware, software en bestanden.
Van belang bij de uitvoering van zijn werkzaamheden is dat hij de opdrachtgever adviseert en zijn concepten en ontwerpen overtuigend toelicht en presenteert. De Mediavormgever ontwerpt en realiseert grafische, interactieve en audiovisuele media-uitingen die de gewenste communicatiedoelstelling bij de doelgroep moet bewerkstelligen.
Voorbeelden van media-uitingen die vormgegeven en/of uitgevoerd worden door de Mediavormgever zijn: advertenties, posters, brochures, displays, websites, games, multimediaprogramma’s, animaties en audiovisuele producties. Als het om kleine of eenvoudige opdrachten gaat dan kan de Mediavormgever de ‘hoofdaannemer’ zijn. Gaat het om grotere of complexere media-uitingen dan is er een projectleider die eindverantwoordelijk is. Er wordt dan in een team samengewerkt.

Bijzonderheden

Aanmelden
In verband met de kwaliteit van ons onderwijs kunnen we slechts 90 studenten toelaten. Zodra dit aantal is bereikt plaatsen wij de anderen op de wachtlijst. Natuurlijk krijg je hierover bericht. Je kunt je digitaal aanmelden via de website. Tijdens de gezamenlijke intake ontvang je de laatste informatie over jouw studie.

Kosten

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten € 1155,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten BOL: 
Leerjaar 1: ca. € 300,-
Leerjaar 2: ca. € 250,-
Leerjaar 3: ca. € 250,-
Leerjaar 4: ca. € 200,-

Niet opleidingsgebonden kosten BOL: 
Leerjaar 1: ca. € 115,-
Leerjaar 2: ca. € 55,-
Leerjaar 3: ca. € 55,-
Leerjaar 4: ca. € 55,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten.

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Leskosten

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: -
E-mail: radiuscollege@rocwb.nl

Competenties

Wat moet je kunnen?
  • Creatief zijn
  • Oog hebben voor vorm
  • Zeer handig met pc
  • Werken met details
  • Denken in beelden
  • Goed samenwerken
  • Overzicht houden

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat?
Let op! Deze opleiding wordt ook gegeven op Zoomvliet College
of bekijk alle opleidingen in de Studiekiezer
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Mediavormgever

Crebo: 25201
Mediavormgever De Mediavormgever moet creatief én technisch zijn én multidisciplinair kunnen (samen)werken. Het is dé uitdaging om een concept te ontwikkelen en een ontwerp te

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht