Allround vakman gww

Opleidingsinformatie

Als allround vakman GWW (grond-, water en wegenbouw) verricht je in een team zelfstandig alle werkzaamheden die voorkomen bij het aanleggen, onderhouden en reconstrueren van rioleringen, wegen, kruispunten en rotondes.

Algemene informatie

Domein: Bouw en infra
Subdomein: Infrastructuur
Opleidingsduur: 3 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 3
Opleidingskosten: Klik hier om naar je leermiddelenlijst te gaan<
Leerweg: BBL: 3 jaar
Afdeling: Infratechniek
Locatie: Biesdonkweg 31, Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

De (allround) vakman gww houdt zich bezig met de aanleg en het onderhoud van infrastructurele werken. Het gaat hierbij om diverse wegconstructies, bestratingen, waterbouwkundige constructies, oeverconstructies en rioolconstructies. Hij voert hiervoor het benodigde grondwerk uit, zoals bermen afwerken, cunetten en taluds maken, sloten en sleuven graven.

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
  • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

- Midden-Kaderfunctionaris niveau 4
- Uitvoerder Bouw/ Infra niveau 4

Startmaand

1 september of flexibele instroom.

Lesmethode

Deze opleiding is competentiegericht. Tijdens de opleiding werk je aan je kennis, kunde en sociale vaardigheden (vormen competenties), waarop aan het einde van de opleiding een proeve van bekwaamheid volgt. Hierbij speelt zelfstandig werken (individueel en in groepsverband) een belangrijke rol.

Stage

In een BBL studie volg je geen stage maar zoek je zelf een werkgever. Je komt gemiddeld een dag per week, of een aantal dagen per periode naar het Radius College voor onderwijs.

Studievoortgang

-

Certificaten

-

Werkgebied

Met de verschillende richtingen kun je terecht bij Infra bedrijven.

Bijzonderheden

-

Kosten

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Wim Mathijssen
E-mail: w.mathijssen@rocwb.nl

Competenties

Competenties
- Samenwerken en overleggen.
- Materialen en middelen inzetten.
- Beslissen en activiteiten initiëren.
- Aansturen.
- Begeleiden.
- Formuleren en rapporteren.
- Plannen en organiseren.
- Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten.
- Kwaliteit leveren.

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat?
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Allround vakman gww

Crebo: 25091
Allround vakman gww De allround vakman gww houdt zich bezig met de aanleg en het onderhoud van infrastructurele werken. Het gaat hierbij om diverse wegconstructies, bestratingen, w

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht