Allround vakman gww

Opleidingsinformatie

Als allround vakman grond-, water- en wegenbouw (gww) voer je werkzaamheden uit zoals het aanleggen, onderhouden en reconstrueren van wegen, rioleringen, bestratingen, bermen, kruispunten, oeverconstructies, grondkeringen en waterbouwkundige werken. Ook doet hij het grondwerk dat daarvoor nodig is.

Hij werkt vaak samen met de vakman gww, machinisten en chauffeurs. Bij problemen overlegt hij met zijn leidinggevende. De allround vakman gww voert zijn werkzaamheden zelfstandig uit, waarbij hij eenvoudigere werkzaamheden door een vakman gww laat uitvoeren. Daarnaast organiseert hij als allround vakman gww de dagelijkse werkzaamheden van collega's. Hij voert op locatie het grondwerk uit, zoals het graven van sloten en sleuven en het afwerken van bermen. Hij geeft machinisten duidelijke aanwijzingen en bedient soms zelf machines zoals pompen, compressoren en verdichtingsapparatuur.

De allround vakman gww werkt in publieke ruimtes en heeft dus te maken met omwonenden, voorbijgangers en/of verkeer. Door de verschillende werkomgevingen, materialen en gereedschappen en machines is geen werk hetzelfde. Hij werkt in een veranderlijke omgeving waar veiligheid een belangrijke rol speelt.

Algemene informatie

Domein: Bouw en infra
Subdomein: Infrastructuur
Opleidingsduur: 3 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 3
Leerweg: BBL: 3 jaar
Afdeling: Infratechniek
Locatie: Biesdonkweg 31, Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

Tijdens de opleiding allround vakman gww werk je vier dagen in de week bij een erkend leerbedrijf en een dag in de week volg je theorie op school.

Je leert tijdens de opleiding allround vakman GWW

 • werkterrein inrichten
 • werk voorbereiden
 • verhardingen aanbrengen
 • GWW-werk uitvoeren: funderingen, bemalingen, rioleringen etc.
 • werk organiseren

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

 • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
 • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

Als je niveau 3 hebt gehaald, kun je doorstromen naar de niveau-4 opleiding: uitvoerder bouw/infra.

Startmaand

1 september of flexibele instroom in overleg.

Lesmethode

Het unieke aan een BBL-opleiding (deeltijdopleiding) is dat je, enerzijds kennis krijgt door op school onderwijs te volgen en anderzijds door middel van het werken in de praktijk, het werkend leren. Werkend leren houdt in dat je vaardigheden en competenties aanleert door het werk dat je doet. Daarom moet je, je werkzaamheden verantwoorden bij de opleiding bijvoorbeeld door een Proeve van Bekwaamheid of in de vorm van een Portfolio. Tijdens het hele traject word je op het werk en op school begeleid. Op je werk door een praktijkbegeleider en/of je leidinggevende en op school door een trajectbegeleider (vakdocent) en een BPV-begeleider vanuit het Radius College.

Stage

Bij een beroepsopleiding heb je, naast de mbo-opleiding bij het Radius College, een werkgever nodig. Hierbij leer je een belangrijk deel van je opleiding door echt te werken. Bij Het Radius College hebben wij ervoor gekozen om dit samen met een opleidingsbedrijf te doen, namelijk de Bouwschool.

De Bouwschool zorgt, middels detachering, voor een leerwerkplek bij een leerbedrijf in de sector of in de eigen werkplaats. Primair leiden leerbedrijven leerlingen op in de beroepspraktijk. Hiervoor hebben ze met leerling werknemers een leer-arbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding.

Het voordeel van de Bouwschool is dat deze minder kostengericht zijn waardoor leerlingen de ruimte krijgen te leren op verschillende gebieden. Ook is de continuïteit gewaarborgd, men krijgt niet zomaar ontslag.

Je kunt ook zelf in dienst gaan bij een individueel leerbedrijf. De leerling werknemer volgt hetzelfde opleidingsprogramma bij de mbo-instelling, maar heeft geen voordeel van de collectieve praktijkscholing en begeleiding. Daarnaast heeft men geen garantie op continuïteit van de opleiding bij beëindigen dienstverband.

Studievoortgang

Tijdens de opleiding volgen we jouw voortgang en ontwikkeling op de voet. We maken daarbij gebruik van een studievoortgangsregeling. Tijdens jouw studie heb je recht op een of meerdere studievoortgangsgesprekken, een studieadvies is daar geregeld onderdeel van.

Certificaten

Dit document wordt uitgereikt bij sommige keuzedelen of onderdelen van een kwalificatie waar een certificaat aan verbonden is. De minister heeft bepaald aan welke keuzedelen of onderdelen kwalificatie een certificaat verbonden is.

Werkgebied

Als allround vakman gww kun je aan het werk in kleine, middel of grote bedrijven of als zzp-er. Je opdrachtgevers bestaan onder andere uit aannemers, het particuliere bedrijfsleven of overheidsinstellingen zoals rijkswaterstaat, waterschappen provincies en gemeentes.

Bijzonderheden

Het Radius College is onderdeel van het Bouw- en Techniekcentrum Breda. Daar werken zij nauw samen met opleidingsbedrijven uit de Bouw, Infra en Afbouw. Het doel hiervan is om de samenwerking te bewerkstelligen tussen de publieke sector en de private sector, waarin het onderwijs wordt vernieuwd en aangepast op de procesessen en technieken uit het hedendaagse bedrijfsleven in de gebouwde omgeving. Tevens worden bedrijven en instellingen worden betrokken bij het onderwijsprogramma. Studenten kunnen hierdoor bij een onjuiste keuze gemakkelijker overstappen binnen de sector. Het Radius College werkt nauw samen met Inframensen Zuid

Kosten

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het cursusgeld voor BBL-studenten niveau 3 & 4 € 582,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten BBL: 
Leerjaar 1: ca. € 430,-
Leerjaar 2: ca. € 190,-
Leerjaar 3: nog niet bekend.

Niet opleidingsgebonden kosten BBL: 
Leerjaar 1: € 190,-
Leerjaar 2: n.v.t.
Leerjaar 3: n.v.t.

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten.

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Leskosten

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Ad Gijzen
E-mail: a.gijzen@rocwb.nl

Competenties

Een goede allround vakman gww is iemand die….
 • goed kan samenwerken en overleggen
 • weet hoe materialen en middelen ingezet moeten worden
 • beslist en activiteiten initieert
 • aanstuurt en begeleid
 • formuleert en rapporteert
 • goed kan plannen en organiseren
 • zich op de behoeften en verwachtingen van de klant richt
 • kwaliteit levert

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat?
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Allround vakman gww

Crebo: 25091
Allround vakman gww De allround vakman gww houdt zich bezig met de aanleg en het onderhoud van infrastructurele werken. Het gaat hierbij om diverse wegconstructies, bestratingen, w

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht