Straatmaker

Opleidingsinformatie

Als straatmaker bestraat je zelfstandig woonstraten, kruisingen en ontmoetingen, erven en pleinen.

Algemene informatie

Domein: Bouw en infra
Subdomein: Infrastructuur
Opleidingsduur: 3 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 3
Opleidingskosten: Klik hier om naar je leermiddelenlijst te gaan
Leerweg: BBL: 3 jaar
Afdeling: Infratechniek
Locatie: Biesdonkweg 31, Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

Ook leg je sierbestratingen aan. Daarnaast ben je betrokken bij het leggen van betonelementen in wegen. Je werkt met gebakken steen, betonsteen en natuursteen. Aan de hand van tekeningen en metingen bepaal je hoe de straat moet worden aangelegd en controleer je het werk van anderen.

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma behaald (voorheen lbo, vbo of mavo), of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen, of
  • Je hebt een diploma van de entreeopleiding.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

-

Startmaand

1 september of flexibele instroom.

Lesmethode

Deze opleiding is competentiegericht. Tijdens de opleiding werk je aan kennis, kunde en sociale vaardigheden (vormen competenties), waarop aan het einde van de opleiding een proeve van bekwaamheid volgt. Hierbij speelt zelfstandig werken (individueel en in groepsverband) een belangrijke rol.
Studiebelasting in uren 3200 uur

Stage

In een BBL studie volg je geen stage maar zoek je zelf een werkgever. Je komt gemiddeld een dag per week, of een aantal dagen per periode naar het Radius College voor onderwijs.

Studievoortgang

-

Certificaten

-

Werkgebied

Met de verschillende richtingen kun je terecht bij straatmakers en Infrabedrijven.

Bijzonderheden

-

Kosten

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Wim Mathijssen
E-mail: w.mathijssen@rocwb.nl

Competenties

Voor dit beroep heb je de volgende competenties nodig:
- Samenwerken en overleggen.
- Vakdeskundigheid toepasssen.
- Materialen en middelen inzetten.
- Instructies en procedures opvolgen.
- Beslissen en activiteiten initiëren.
- Aansturen.
- Begeleiden.
- Formuleren en rapporteren.
- Plannen en organiseren.|
- Klantgerichtheid.
- Kwaliteit leveren.

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat?
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Straatmaker

Crebo: 25096
Straatmaker De straatmaker werkt meestal aan straten en trottoirs, maar ook aan tuinen, bedrijfsterreinen, parken en speeltuinen. Hij werkt in publieke ruimten, zoals in wi

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht