Vakman gww

Opleidingsinformatie

Als vakman GWW verricht je zelfstandig werkzaamheden bij het aanleggen, onderhouden en reconstrueren van rioleringswerken, grondwerken, oevervoorzieningen, wegverhardingen en waterbouwkundige constructies.

Algemene informatie

Domein: Bouw en infra
Subdomein: Infrastructuur
Opleidingsduur: 2 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 2
Opleidingskosten: Klik hier om naar je leermiddelenlijst te gaan<
Leerweg: BBL: 2 jaar
Afdeling: Infratechniek
Locatie: Biesdonkweg 31, Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

Onder leiding van een allround vakman ben je bezig met de aanleg en het onderhoud van infrastructurele werken. Het gaat hierbij om diverse wegenconstructies, bestratingen, oeverconstructies en rioolconstructies. Hij voert hierbij het benodigde grondwerk uit. zoals bermen afwerken, cunetten en taluds aanleggen. Deze opleiding valt onder de afdeling Infra van het Radius College.

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma behaald (voorheen lbo, vbo of mavo), of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen, of
  • Je hebt een diploma van de entreeopleiding.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

Allround vakman GWW

Startmaand

1 september of flexibele instroom.

Lesmethode

Het onderwijs is competentiegericht. Tijdens de opleiding werk je aan kennis, kunde en sociale vaardigheden (vormen competenties), waarop aan het einde van de opleiding een proeve van bekwaamheid volgt. Hierbij speelt zelfstandig werken (individueel en in groepsverband) een belangrijke rol.
Studiebelasting in uren 3200

Stage

In een BBL studie volg je geen stage maar zoek je zelf een werkgever. Je komt gemiddeld een aantal blokweken naar het Radius College voor onderwijs.

Studievoortgang

-

Certificaten

-

Werkgebied

-

Bijzonderheden

-

Kosten

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Wim Mathijssen
E-mail: w.mathijssen@rocwb.nl

Competenties

De volgende competenties zijn belangrijk:
- Samenwerken en overleggen.
- Vakdeskundigheid toepassen.
- Materialen en middelen inzetten.
- Instructies en procedures opvolgen.

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat?
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Vakman gww

Crebo: 25097
Vakman gww De vakman gww houdt zich bezig met de aanleg en het onderhoud van infrastructurele werken. Het gaat hierbij om diverse wegconstructies, bestratingen, waterbouwk

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht