Allround Metselaar

Opleidingsinformatie

Als allround metselaar kom je op allerlei plekken in de bouw terecht, namelijk nieuwbouw, onderhoud en restauratie De allround metselaar verricht alle voorkomende metselwerkzaamheden zoals het maken van bijzonder metselwerk en complexe metselwerkconstructies en hij brengt onderdelen in het metselwerk aan. De complexiteit van zijn werkzaamheden wordt bepaald door de toe te passen techniek, de situatie waarin het metselwerk gerealiseerd moet worden, de mate van zelfstandigheid waarin gewerkt wordt en de constructieve en esthetische eisen die gesteld worden. De allround metselaar moet bij onverwachte situaties en bij complexe situaties zelf oplossingen bedenken. Hij heeft kennis en vaardigheden van het beroep. Naast het beheersen van de praktijk is het voor een vakbekwame metselkracht ook noodzakelijk iets te weten van planning en van taken van de verschillende mensen die betrokken zijn bij de bouw.

Algemene informatie

Domein: Bouw en infra
Subdomein: Bouwkunde
Opleidingsduur: 3 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 3
Leerweg: BBL: 3 jaar
Afdeling: Bouwkunde
Locatie: Biesdonkweg 31, Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

Tijdens de opleiding Allround Metselaar werk je vier dagen in de week bij een erkend leerbedrijf en een dag in de week volg je theorie op school.

Je leert tijdens de opleiding allround metselaar;
 • het maken van bijzonder metselwerk, het metselen van een gevel met vlechting en het metselen van een muur met ezelsrug
 • het metselen van een gevel met muuropening(en) afgewerkt met boogconstructies
 • het organiseren van werkzaamheden op de bouwplaats, de voortgang, kwaliteit en veiligheid
 • bewaken en administratie voeren
 • het monteren en demonteren van diverse soorten steigers
 • het verlijmen van gevelstenen
 • repareren van metselwerk, inboeten, en het repareren van stucwerk, tegelwerk en voegwerk
 • aanbrengen van stucwerk, wandtegels, vloertegels en een zandcementdekvloer
 • aanbrengen en storten van funderingen en betonvloeren

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

 • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
 • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

Als je niveau 3 hebt gehaald, kun je doorstromen naar een vervolgopleiding niveau-4; uitvoerder.

Startmaand

1 september of flexibele instroom in overleg.

Lesmethode

Het unieke aan een deeltijdopleiding is dat je, enerzijds kennis krijgt door op school onderwijs te volgen en anderzijds door middel van het werken in de praktijk, het werkend leren. Werkend leren houdt in dat je vaardigheden en competenties aanleert door het werk dat je doet. Tijdens het hele traject word je op het werk en op school begeleid. Op je werk door een praktijkbegeleider en/of je leidinggevende en op school door een trajectbegeleider (vakdocent) en eventueel een BPV-begeleider vanuit het Radius College.

Stage

Bij een beroepsopleiding heb je, naast de mbo-opleiding bij het Radius College, een werkgever nodig. Hierbij leer je een belangrijk deel van je opleiding door echt te werken. Bij Het Radius College hebben wij ervoor gekozen om dit samen met een opleidingsbedrijf te doen, namelijk de Bouwschool.

De Bouwschool zorgt, middels detachering, voor een leerwerkplek bij een leerbedrijf in de sector of in de eigen werkplaats. Primair leiden leerbedrijven leerlingen op in de beroepspraktijk. Hiervoor hebben ze met leerling werknemers een leer-arbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding.

Het voordeel van de Bouwschool is dat deze minder kostengericht zijn waardoor leerlingen de ruimte krijgen te leren op verschillende gebieden. Ook is de continuïteit gewaarborgd, men krijgt niet zomaar ontslag!

Je kunt ook zelf in dienst gaan bij een individueel leerbedrijf. De leerling werknemer volgt hetzelfde opleidingsprogramma bij de mbo-instelling, maar heeft geen voordeel van de collectieve praktijkscholing en begeleiding. Daarnaast heeft men geen garantie op continuïteit van de opleiding bij beëindigen dienstverband.

Studievoortgang

Tijdens de opleiding volgen we jouw voortgang en ontwikkeling op de voet. We maken daarbij gebruik van een studievoortgangsregeling. Tijdens jouw studie heb je recht op een of meerdere studievoortgangsgesprekken, een studieadvies is daar geregeld onderdeel van.

Certificaten

-

Werkgebied

Als allround metselaar kun je aan de slag bij aannemers en metselbedrijven. Meestal werk je in de nieuwbouw of verbouw. Soms moet je oude gebouwen restaureren.

Bijzonderheden

Het Radius College is onderdeel van het Bouw- en Techniekcentrum Breda. Daar werken zij nauw samen met opleidingsbedrijven uit de Bouw, Infra en Afbouw. Het doel hiervan is om de samenwerking te bewerkstelligen tussen de publieke sector en de private sector, waarin het onderwijs wordt vernieuwd en aangepast op de procesessen en technieken uit het hedendaagse bedrijfsleven in de gebouwde omgeving. Tevens worden bedrijven en instellingen betrokken bij het onderwijsprogramma. Studenten kunnen hierdoor bij een onjuiste keuze gemakkelijker overstappen binnen de sector.

Kosten

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het  cursusgeld voor  BBL-studenten niveau 3 & 4 € 582,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.


Opleidingsgebonden kosten BBL: 
Leerjaar 1: ca. € 620,-
Leerjaar 2: ca. € 110,-
Leerjaar 3: ca. € 80,-

Niet opleidingsgebonden kosten BBL: 
Leerjaar 1: € 190,-
Leerjaar 2: n.v.t.
Leerjaar 3: n.v.t.

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten.

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Leskosten

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Jos Stevens
E-mail: J.Stevens@rocwb.nl

Competenties

Een goede Allround Metselaar is iemand die….

 • organiseert en de werkzaamheden van collega’s verdeelt
 • een zelfstandige functie heeft en zelf een werkaanpak kiest
 • zowel zelfstandig als in teamverband kan werken
 • een goed ruimtelijk inzicht heeft
 • graag de handen uit de mouwen steekt
 • goed tekening kan lezen
 • nauwkeurig kan maatvoeren
 • planmatig werkt  
 • milieubewust werkt

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat?
Let op! Deze opleiding wordt ook gegeven op Markiezaat College
of bekijk alle opleidingen in de Studiekiezer
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Allround Metselaar

Crebo: 25102
Allround Metselaar Resultaten van zijn beroep zijn uitgevoerd metselwerk, complexe metselwerkconstructies, verlijmde kalkzandsteenwanden, verlijmde lichte scheidingswanden, uitgev

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht