Middenkaderfunctionaris Bouw

Opleidingsinformatie

Jij houdt je bezig met het ontwerpen en vormgeven van gebouwen, of dat nu een school is, een fabriek of een woning. Natuurlijk weet je veel over constructies en andere bouwkundige zaken, maar jij kijkt verder dan de buitenkant. Ook de binnenkant heeft jouw aandacht. Je houdt je bezig met materiaal, vorm, kleur en aankleding. Je adviseert en helpt bij het voorbereiden van projecten. Met dit diploma kun je bijvoorbeeld aan de slag als tekenaar op een architectenbureau, maquettebouwer, werkvoorbereider of uitvoerder bij een aannemersbedrijf, als adviseur of commercieel medewerker bij een projectontwikkelaar.

Algemene informatie

Domein: Bouw en infra
Subdomein: Bouwkunde
Opleidingsduur: 4 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 4
Opleidingskosten: https://wwwhttps://www.studers.nl/instelling/radius-college/midde
Leerweg: BOL: 4 jaar
Afdeling: Bouwkunde Middenkader BOL 4, Bouwkunde
Locatie: Biesdonkweg 31, Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

De middenkaderopleiding Bouwkunde op het Radius College is opgezet volgens het competentiegericht onderwijs. Een groot deel van de week werk je in groepen aan opdrachten. Je doet dit samen met ongeveer twaalf studenten onder begeleiding van een docent. We leggen je situaties en problemen uit de praktijk voor en je gaat zelf op zoek naar antwoorden en oplossingen. Je zult veel zaken met elkaar of zelfstandig moeten regelen of verwerken. In alle vier de jaren loop je stage. Je gaat bijvoorbeeld naar een architectenbureau, een woningbouwcorporatie, een gemeente, op het kantoor van een aannemer een bouwproject voorbereiden of je loopt mee met een uitvoerder op een bouwplaats. Deze functionaris werkt bij ontwerpbureaus, specialistische bureaus, (gemeentelijke) overheid, aannemers, gespecialiseerde aannemers in verschillende functies. Bouwkundig tekenaar, Bestekschrijver, Calculator, Assistent calculator, Bouwkundig werkvoorbereider, Kopersbegeleider, Uitvoerder, KAM-coördinator, Bouwkundig opzichter, Onderhoudsopzichter, Mutatieopzichter, Medewerker Bouw- en Woningtoezicht, Technisch commercieel medewerker, Betontechnoloog.

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
  • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Vervolg

HBO

Startmaand

1 september of flexibele instroom.

Lesmethode

Studieprogramma
Leren we je in de beroepscontext van de Bouw
- beslissingen nemen;
- samenwerken;
- overtuigen, rapporteren en presenteren;
- analyseren en vakdeskundigheid inzetten;
- plannen en organiseren;
- kwaliteit leveren;
- je aanpassen;
- bedrijfsmatig handelen.

Stage

Stage In een BOL studie loop je tijdens je hele studieperiode een aantal keer stage bij een erkend leerbedrijf. Stageplaza van het Radius College kan jou hierbij helpen. Je mag ook zelf een stagebedrijf kiezen.

Studievoortgang

-

Certificaten

-

Werkgebied

Deze functionaris werkt bij ontwerpbureaus, specialistische bureaus, (gemeentelijke) overheid, aannemers, gespecialiseerde aannemers in verschillende functies. Bouwkundig tekenaar, Bestekschrijver, Calculator, Assistent calculator, Bouwkundig werkvoorbereider, Kopersbegeleider, Uitvoerder, KAM-coördinator, Bouwkundig opzichter, Onderhoudsopzichter, Mutatieopzichter, Medewerker Bouw- en Woningtoezicht, Technisch commercieel medewerker, Betontechnoloog.

Bijzonderheden

-

Kosten

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: -
E-mail: radius@rocwb.nl

Competenties

Kerntaken In de opleiding komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: • Je werkt initiatief uit: je werkt ontwerpen en deelconstructies uit, kiest materialen en maakt een kostenraming; • Je bereidt projecten voor: je maakt werktekeningen, bereidt de uitvoering voor en adviseert de klant; • Je realiseert projecten: je bewaakt de begroting, coördineert het werk en stuurt personeel aan; • Je beheert en onderhoudt de gebouwde omgeving (je inspecteert objecten en behandelt klachten). Sterke punten Je bent creatief, goed in het plannen van werkzaamheden en in het maken van berekeningen. Daarnaast is het vooral belangrijk dat je goed bent in de omgang met mensen. Je kunt duidelijke instructies geven en durft mensen aan te spreken als ze slechte kwaliteit leveren. Ook steek je zelf graag de handen uit de mouwen.

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat?
Let op! Deze opleiding wordt ook gegeven op Markiezaat College
of bekijk alle opleidingen in de Studiekiezer
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Middenkaderfunctionaris Bouw

Crebo: 25104
Middenkaderfunctionaris Bouw De middenkaderfunctionaris bouw is werkzaam bij organisaties, bedrijven en instellingen die de B&U-omgeving vorm geven, realiseren, beheren en onderhouden, hetz

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht