Middenkaderfunctionaris Infra

Opleidingsinformatie

Deze middenkaderfunctionaris werkt bij ingenieursbureaus, gemeentelijke overheid, Rijkswaterstaat, Waterschap, aannemers, gespecialiseerde aannemers in verschillende functies. Deze functies zijn onder meer: uitvoerder, werkvoorbereider, calculator, opzichter, tekenaar, ontwerper, bestekschrijver en civiel-technisch medewerker.

Algemene informatie

Domein: Bouw en infra
Subdomein: Infrastructuur
Opleidingsduur: 4 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 4
Opleidingskosten: Klik hier om naar je leermiddelenlijst te gaan
Leerweg: BOL: 4 jaar
Afdeling: Infratechniek
Locatie: Biesdonkweg 31, Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

De middenkaderfunctionaris infra is werkzaam bij organisaties, bedrijven en instellingen die de infrastructuur vorm geven, realiseren, beheren en onderhouden, hetzij als profit of als non-profit organisatie. Hij is betrokken bij het ontwerp, de realisatie, de instandhouding van projecten en zal afhankelijk van de organisatie waarin hij werkzaam is breder betrokken zijn bij meerdere aspecten of één meer specialistische taak uitvoeren die bij een projectfase hoort. Hij wordt bij zijn werkzaamheden op enigerlei wijze betrokken bij tekeningen, bestekken/contracten, begrotingen/ offertes, planningen, constructies, uitvoeringsaspecten en beheer. De omstandigheden waaronder hij werkt variëren zeer sterk en zijn maar ten dele te conditioneren. Elk project is uniek, en voor elk project geldt dat vanaf initiatief tot beheer en sloop, rekening gehouden moet worden met projectspecifieke omstandigheden die realisatie beïnvloeden en die geëigende oplossingen vereisen. Daarnaast zijn er slecht te voorspellen invloeden als weersomstandigheden en kostenvariaties die invloed hebben op de voortgang en kosten van de realisatie van een project. Bij de totstandkoming van een project moeten steeds de geldende regels voor tijd, geld, kwaliteit, veiligheid, gezondheid, milieu en arbo aspecten hun rol spelen. Gezien de veelheid van materiaal, materieel, diversiteit van personeel en de regelgeving daarbij, zijn dit factoren die voortdurend de aandacht van de middenkaderfunctionaris infra vragen.

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
  • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

HBO

Startmaand

1 september of flexibele instroom.

Lesmethode

-

Stage

In een BOL-studie loop je in ieder leerjaar stage bij een erkend leerbedrijf. Bij het vinden van een goede stageplaats kun je hulp krijgen van de afdeling StagePlaa van het Radius College.
In een BBL-studie loop je geen stage maar zoek je zelf een werkgever die jou in dienst neemt en kom je een dag (deel) per week naar school.   

Studievoortgang

-

Certificaten

-

Werkgebied

-

Bijzonderheden

-

Kosten

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Wim Mathijssen
E-mail: w.mathijssen@rocwb.nl

Competenties

-

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat?
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Middenkaderfunctionaris Infra

Crebo: 25105
Middenkaderfunctionaris Infra De middenkaderfunctionaris infra is werkzaam bij organisaties, bedrijven en instellingen die de infrastructuur vorm geven, realiseren, beheren en onderhouden, h

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht