Allround tegelzetter

Opleidingsinformatie

Als allround tegelzetter plaats je met behulp van de tegels patronen en figuren in een ruimte. Tegels hebben heel verschillende afmetingen en moeten heel precies worden gemeten en ingezet. Een allround tegelzetter meet de ruimtes exact op en bereid zijn werk nauwkeurig voor. De tegels worden op verschillende manieren geplaatst met lijm of specie. Bij grote tegels werkt dat anders al bij kleine en tegels zetten is ander werk dan lijmen. Een beroep met veel variatie dus.

De allround Tegelzetter werkt voornamelijk in de nieuwbouw, renovatie en restauratie van woningen en utiliteitsgebouwen. Hij werkt zowel binnen als buiten en is vooral werkzaam bij aannemers of werkmaatschappijen daarvan. Hij voert de werkzaamheden individueel uit of in een ploeg bestaande uit twee of meer tegelzetters.

De allround tegelzetter voert alle voorkomende tegelwerkzaamheden uit, zowel standaard werk als specialistisch werk. Hij verwerkt keramische tegels, glasmozaïek en natuursteentegels van alle voorkomende formaten. Wat betreft het zetten van wandtegels voert hij alle gangbare handelingen uit. De allround tegelzetter heeft een uitvoerende rol. Hij werkt samen met gelijken en een leidinggevende. Bij problemen of bijzonderheden overlegt hij met de direct leidinggevende.

Algemene informatie

Domein: Bouw en infra
Subdomein: Bouwkunde
Opleidingsduur: 3 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 3
Leerweg: BBL: 3 jaar
Afdeling: Bouwkunde
Locatie: Biesdonkweg 31, Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

Tijdens de opleiding Allround Tegelzetter werk je vier dagen in de week bij een leerbedrijf en een dag in de week volg je theorie op school.

Je leert tijdens de opleiding allround tegelzetter;
 • een wand met grote tegels lijmen, een wand met verschillende materialen en formaten
    lijmen, een gebogen wand met inwendige  en uitwendige ronding lijmen
 • een vloer met grote tegels en plinten lijmen, een vloer met verschillende materialen en formaten lijmen en een terras/balkonvloer lijmen
 • een vloer met grote tegels leggen en plinten zetten, een vloer met verschillende materialen en formaten leggen en een trap bekleden
 • wanden met tegels zetten, een ronde kolom zetten en tegelwerk herstellen
 • het organiseren van werkzaamheden op de bouwplaats, de voortgang, kwaliteit en
  veiligheid bewaken en administratie voeren

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

 • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
 • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

Als je niveau 3 hebt gehaald, kun je doorstromen naar een vervolg opleiding niveau-4; uitvoerder.

Startmaand

1 september of flexibele instroom in overleg.

Lesmethode

Het unieke aan een deeltijdopleiding is dat je, enerzijds kennis krijgt door op school onderwijs te volgen en anderzijds door middel van het werken in de praktijk, het werkend leren. Werkend leren houdt in dat je vaardigheden en competenties aanleert door het werk dat je doet. Daarom moet je, je werkzaamheden verantwoorden bij de opleiding bijvoorbeeld door een Proeve van Bekwaamheid of in de vorm van een Portfolio. Tijdens het hele traject word je op het werk en op school begeleid. Op je werk door een praktijkbegeleider en/of je leidinggevende en op school door een trajectbegeleider (vakdocent) en eventueel een BPV-begeleider vanuit het Radius College.

Stage

Bij een beroepsopleiding heb je, naast de mbo-opleiding bij het Radius College, een werkgever nodig. Hierbij leer je een belangrijk deel van je opleiding door echt te werken. Bij Het Radius College hebben wij ervoor gekozen om dit samen met een opleidingsbedrijf te doen, namelijk de Bouwschool.

De Bouwschool zorgt, middels detachering, voor een leerwerkplek bij een leerbedrijf in de sector of in de eigen werkplaats. Primair leiden leerbedrijven leerlingen op in de beroepspraktijk. Hiervoor hebben ze met leerling werknemers een leer-arbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding.

Het voordeel van de Bouwschool is dat deze minder kostengericht zijn waardoor leerlingen de ruimte krijgen te leren op verschillende gebieden. Ook is de continuïteit gewaarborgd, men krijgt niet zomaar ontslag!

Je kunt ook zelf in dienst gaan bij een individueel leerbedrijf. De leerling werknemer volgt hetzelfde opleidingsprogramma bij de mbo-instelling, maar heeft geen voordeel van de collectieve praktijkscholing en begeleiding. Daarnaast heeft men geen garantie op continuïteit van de opleiding bij beëindigen dienstverband.

Studievoortgang

Tijdens de opleiding volgen we jouw voortgang en ontwikkeling op de voet. We maken daarbij gebruik van een studievoortgangsregeling. Tijdens jouw studie heb je recht op een of meerdere studievoortgangsgesprekken, een studieadvies is daar geregeld onderdeel van.

Certificaten

-

Werkgebied

Als Allround Tegelzetter werk je voornamelijk in de nieuwbouw, renovatie en restauratie van woningen en utiliteitsgebouwen. Je bent vooral werkzaam bij aannemers of werkmaatschappijen daarvan.

Bijzonderheden

Het Radius College is onderdeel van het Bouw- en Techniekcentrum Breda. Daar werken zij nauw samen met opleidingsbedrijven uit de Bouw, Infra en Afbouw. Het doel hiervan is om de samenwerking te bewerkstelligen tussen de publieke sector en de private sector, waarin het onderwijs wordt vernieuwd en aangepast op de procesessen en technieken uit het hedendaagse bedrijfsleven in de gebouwde omgeving. Tevens worden bedrijven en instellingen worden betrokken bij het onderwijsprogramma.
Studenten kunnen hierdoor bij een onjuiste keuze gemakkelijker overstappen binnen de sector.

Kosten

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het cursusgeld voor BBL-studenten niveau 3 & 4 € 582,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.


Opleidingsgebonden kosten BBL: 
Leerjaar 1: ca. € 615,-
Leerjaar 2: ca. € 110,-
Leerjaar 3: ca. € 80,-

Niet opleidingsgebonden kosten BBL: 
Leerjaar 1: € 190,-
Leerjaar 2: € 0,-
Leerjaar 3: € 0,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten.

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Leskosten

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Jos Stevens
E-mail: J.Stevens@rocwb.nl

Competenties

Een Allround Tegelzetter is iemand die….

 • goed tekening kan lezen
 • een goed ruimtelijk inzicht heeft
 • nauwkeurig en precies werkt
 • milieubewust werkt
 • zowel zelfstandig werkt als in teamverband
 • efficiënt omgaat met materialen
 • let op zijn veiligheid en die van zijn omgeving
 • kan omgaan met mensen van verschillend niveau, achtergrond en karakter|
 • verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen werkzaamheden

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat?
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Allround tegelzetter

Crebo: 25116
Allround tegelzetter Resultaten van zijn beroep zijn uitgevoerd gangbaar en complexer tegelwerk en georganiseerde dagelijkse werkzaamheden voor/ondersteuning van de collegas.

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht