Uitvoerder

Opleidingsinformatie

De Uitvoerder is verantwoordelijk voor de organisatie, realisatie en het resultaat van één of meerdere projecten op het gebied van (result...

Algemene informatie

Domein:
Subdomein:
Opleidingsduur: 3 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 4
Leerweg: BBL: 3 jaar
Afdeling: Opleidingen Schilderen
Locatie: Biesdonkweg 31, Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

Of je nu als schilder werkt en wilt doorgroeien in een bedrijf of als stukadoor en je wilt voor jezelf beginnen. In de huidige markt is het van groot belang dat je jezelf, of het bedrijf waarvoor je werkt, weet te onderscheiden. Je kunt dan denken voor functies als; • Uitvoerder afbouw / schilderen • Calculator / werkvoorbereider • Projectleider • Opzichter woningbouwcoöperatie /vastgoedonderneming • Technisch adviseur / verkoper bij de groothandel • Zelfstandig ondernemer Tijdens de opleiding worden kennis en vaardigheden aangeleerd aan de hand van projecten. In de opleiding zijn diverse projecten verwerkt, het is ook mogelijk om gebruik te maken van projecten vanuit je eigen omgeving. Deze projecten worden, al dan niet in groepsverband, theoretisch ondersteund en begeleid door docenten. Samenwerken en je eigen rol en verantwoordelijkheden duidelijk stellen zullen hierbij extra aandacht krijgen. Als leidraad wordt het kritieke pad bepaald, van marketing tot nazorg en van uitvoeren van beleid tot bepalen van beleid. Kennis en vaardigheden ontwikkelen op het gebied van organiseren, calculeren, inspecteren, financiën en ICT. Kortom, alles om invulling en sturing te geven binnen een onderhoudsbedrijf. Om er voor te zorgen dat de opleiding actueel blijft en dicht bij de praktijk is aangesloten wordt de opleiding ondersteund door het bedrijfsleven door middel van het beschikbaar stellen van materiaal, kennis en software in de vorm van workshops , gastlessen en licenties. De groep Middenkaderfunctionaris Afbouw en Onderhoud bestaat voornamelijk uit een gezelschap van: • deelnemers met een niveau 3 Gezel schilder diploma • deelnemers met een niveau 3 Gezel stukadoor diploma • deelnemers zonder diploma maar tenminste 3 jaar werkervaring hebben op kaderniveau • ZZP-ers met de motivatie om een gedegen toekomst tegemoet te gaan Aanwezigheid bij de lessen en het loslaten van andere activiteiten op deze momenten zijn echter wel voorwaarden om de opleiding tot een succes te maken. Het Radius College, met name de schildersopleiding, heeft ervoor gekozen om een maximale groepsgrootte van 14 deelnemers te hebben. Op deze manier kunnen wij een veilige en prettige leeromgeving bieden. Tevens krijgt zo iedereen de aandacht die hij/zij nodig heeft om deze opleiding tot een succes te maken.

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
  • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

• PTH Pedagogische Technisch Hogeschool (HBO Bachelor of Education) • HBO Technische Bedrijfskunde

Startmaand

1 september of flexibele instroom.

Lesmethode

Studiebelasting: 3200 uur Rooster BBL avondschool 1ste jaar: 1 á 2 avond(en) per week: les volgens lesrooster 2de jaar: 1 á 2 avond(en) per week: les volgens lesrooster

Stage

-

Studievoortgang

De schildersopleiding van het Radiuscollege heeft de gehele opleiding zelf ontwikkeld en geschreven. Hierdoor hebben we de inhoud en vorm geheel weten aan te laten sluiten bij de doelgroep. Een combinatie van projectgestuurde trainingen, workshops, diverse serviceprogramma’s en projecten gevolgd door taal en rekenen zorgen voor een afwisselende mix van onderwijsvormen. Ideaal voor een hoog leerrendement. Procesgestuurde werkzaamheden uitvoeren binnen de werkzaamheden van de sector afbouw en onderhoud, dat is de rol van de kaderfunctionaris. Hetgeen betekent dat we in de opleiding stilstaan bij de basiscompetenties van Algemene bedrijfskunde. Dan kun je denken aan; • Werkbegroting en –planning opstellen • KAM-zorg uitvoeren/bewaken en Arbo-projectplannen opstellen • Beheren van administratie • Financieel beleid uitvoeren • Wensen en eisen van de opdrachtgever inventariseren • Offertes en contracten opstellen • Samenwerken en overleggen met alle betrokken partijen • Commercieel beleid uitvoeren • Kosten bewaken • Nederlands en Engels • Communicatieve vaardigheden • Nieuwe werknemers begeleiden • Klachtenafhandeling en faalkostenreductie Naast deze competenties leggen we de nadruk op de Technische Bedrijfskunde; • Plannen en organiseren voor en tijdens de uitvoering • Technische adviezen opstellen en vertalen naar de uitvoering • Onderhoudsscenario’s opstellen • Bouwkundige constructies en tekeningen doorgronden • Calculeren en nacalculeren • Projectadministratie samenstellen • Productinformatie interpreteren en toepassen • Onderhoudsadviezen presenteren bij klanten • Uitvoering voorbereiden, voortgang bewaken en opleveren • Inzetten van materiaal en materieel De opleiding wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid (examen). Wij hebben ervoor gekozen om de algemene ondernemers opleiding van OVD te integreren het lesprogramma. Hierdoor krijg je een brede kijk op de markt. Het programma bestaat uit 6 modulen: • Het begint met een idee (introductie) • Commercieel plan • Organisatie • Financieel plan • Inkopen en verkopen • Na de start (bedrijfsvoering) • Ondernemingsplan (optioneel) Daar waar nodig zal de vertaling worden gemaakt naar de branchespecifieke (technische) bedrijfskunde. Het programma mag worden afgesloten met het presenteren van je ondernemingsplan. Je kunt hiermee je algemene ondernemerscertificaat behalen. Omdat dit bij een onafhankelijke organisatie plaatsvindt zijn voor het presenteren extra kosten bij gemoeid. Meer informatie hierover : www.ovd.nl/uitgeverij

Certificaten

-

Werkgebied

-

Bijzonderheden

Het onderwijs wordt gegeven in het Bouw- en Techniekcentrum Breda. Daar zitten het Radius College en SchildersCool verenigd samen met andere bouwgerelateerde opleidingen. Contactpersoon: Ramon de Bruijn E-mail: r.debruijn@rocwb.nl Informatie SchildersCool Voor meer informatie www.schilderscool.nl of neem contact op met: B.Maas, opleidingscoördinator schilder^sCOOL Breda/Tilburg , Tel: 013-5837720

Kosten

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het  cursusgeld voor  BBL-studenten niveau 3 & 4 € 582,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.


Opleidingsgebonden kosten BBL: 
Leerjaar 1: ca. € 80
Leerjaar 2: ca. € 190,-
Leerjaar 3: ca. € 110,-

Niet opleidingsgebonden kosten BBL: 
Leerjaar 1: ca.€ 190,-
Leerjaar 2: n.v.t.
Leerjaar 3: n.v.t.

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten.

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Leskosten

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: -
E-mail: radiuscollege@rocwb.nl

Competenties

-

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat?
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Uitvoerder

Crebo: 25014
Projectmanager vastgoedonderhoud De uitvoerder geeft bij een middelgroot en groot bedrijf leiding aan één of meerdere projecten, stuurt het projectteam aan en werkt samen met de werkvoorbereide

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht