Gezel schilder

Opleidingsinformatie

De Gezel Schilder wordt, als volwaardig vakkracht, zelfstandig ingezet voor alle voorkomende werkzaamheden in de schildersbranche . Dit is een beroepsgerichte niveau 3 opleiding. Bij beroepsopleidingen is het in veel gevallen vanzelfsprekend dat je, ongeacht het niveau van je vooropleiding, start in niveau 2. Dit komt omdat het een praktisch beroep is en alle basisvaardigheden nog moeten worden aangeleerd.

Algemene informatie

Domein: Afbouw, hout en onderhoud
Subdomein: Schilderen en onderhoud
Opleidingsduur: 3 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 3
Opleidingskosten: Klik hier om naar je leermiddelenlijst te gaan
Leerweg: BBL: 3 jaar
Afdeling: Opleidingen Schilderen
Locatie: Biesdonkweg 31, Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

De kracht van deze opleiding zit hem in het feit dat we in 2 jaar tijd studenten motiveren, begeleiden en beroepshouding, vakkennis en vakvaardigheden aanleren. Daarnaast zijn ze bezig met hun eigen werkzaamheden en om die van anderen te plannen waarbij de uitdaging is om zo efficiënt mogelijk het beste resultaat te verkrijgen. Hierbij staan we onder andere stil bij het bijhouden van urenregistratie en andere projectadministratie, het calculeren en tekeninglezen, het begeleiden en opleiden van nieuwe werknemers.
De groep schilders bestaat voornamelijk uit een gezelschap van:
• deelnemers die doorstromen vanuit niveau 2 Schilder.

De mogelijkheid tot een open en eerlijke communicatie en de bereidwilligheid hiertoe zijn echter wel voorwaarden om te mogen starten in de opleiding. Het Radius College, en met name de schildersopleiding heeft ervoor gekozen om met een maximale groepsgrootte van 14 deelnemers te werken. Op deze manier kunnen wij een veilige en prettige leeromgeving bieden, tevens krijgt zo iedereen de aandacht die hij/zij nodig heeft om zijn opleiding tot een succes te maken.

Deelnemers van 21 jaar en ouder hebben de mogelijkheid om, indien zij een werkplek hebben, te kiezen voor een avondopleiding.

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
  • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

Vastgoed Projectmanager

Startmaand

1 september of flexibele instroom.

Lesmethode

Rooster BBL dagopleiding:
- 1ste jaar: 8 x 5 dagen aaneengesloten (onderwijs)projectweken volgens lesrooster Inclusief PAS-scholing
- 2de jaar: 8 x 5 dagen aaneengesloten (onderwijs)projectweken volgens lesrooster Inclusief PAS-scholing
Rooster BBL avondschool:
- 1ste jaar: 1 a 2 avond(en) per week: les volgens lesrooster
- 2de jaar: 1 a 2 avond(en) per week: les volgens lesrooster

Duur: 2 jaar

Studiebelasting: 3200 uur

Stage

In een BBL-opleiding loop je geen stage maar werk je voor een baas en kom een dag(deel) per week naar school voor onderwijs.

Studievoortgang

De schildersopleiding van het Radius College heeft de gehele opleiding zelf ontwikkeld en geschreven. Hierdoor sluit de inhoud en vorm geheel aan bij de doelgroep. Een combinatie van vaardigheidstrainingen en projectgestuurde trainingen, gevolgd door taal en rekenen, projecten, workshops, excursies en diverse serviceprogramma’s zorgen voor een afwisselende mix van onderwijsvormen.

Ideaal voor een hoog leerrendement. Projectgerichte werkzaamheden uitvoeren binnen de werkzaamheden van de schilder, dat is de rol van de schilder wat betekent dat we in de opleiding stilstaan bij de basisvaardigheden van het schilderen.

Dan kun je denken aan;
• verantwoording dragen voor / en adviseren van verfsystemen.
• deelvervanging en het gangbaar maken van draaiende delen bij gevelelementen
• reparaties op alle voorkomende ondergronden uitvoeren
• gangbare en minder gangbare wandbekleding aanbrengen
• gangbare beglazingssystemen plaatsten
• opmeten en berekenen van ondergronden en materialen
• plannen en organiseren van werkzaamheden
• seriematig werken in ploegverband
• zelfstandig inzetten van materiaal en materieel
• verf spuiten met verschillende spuitapparatuur
• decoratieve technieken aanbrengen zoals: beletteren, wikkelen, dop en tamponneren.

Naast deze vaktechnische basisvaardigheden leggen we de nadruk op:
• beroepshouding
• communicatieve vaardigheden
• samenwerken en overleggen met alle betrokken partijen
• projectadministratie correct invullen
• productinformatie interpreteren en toepassen
• onderhoudsadviezen presenteren bij klanten
• nieuwe werknemers opleiden en begeleiden
• Nederlands en Rekenen.

De opleiding wordt afgesloten met een landelijke proeve van bekwaamheid (examen) onder regie van het kenniscentrum voor de sector schilderen en onderhoud, Savantis. Dit zal plaatsvinden in 1 van de examencentra. Meer informatie: www.savantis.nl Savantis heeft ook het register erkende leerbedrijven op hun site staan. Dit kan de deelnemer helpen bij het vinden van een leer / werkplek.

Certificaten

-

Werkgebied

-

Bijzonderheden

Locatie

Het Radius College verzorgt samen met SchildersCool in het Schildersvakcentrum aan de Biesdonkweg in Breda alle Schildersopleidingen. In dit Bouw- en Techniekcentrum komen alle bouw gerelateerde opleidingen bij elkaar. Ccontactpersoon: Bart Vanlaerhoven E-mail: b.vanlaerhoven@rocwb.nl Tel: 06-12943462

Schilder^sCOOL: Voorheen SPOS of VSMB is het samenwerkingsverband voor de schildersbranche. Deze werkgever heeft enkel en alleen leerling schilders in dienst en verzorgt de leer-werkplekken (BBL) bij schilder bedrijven voor de deelnemers. Daarnaast verzorgen zij de Praktijk Aanvullende Scholing (PAS) en werken zij nauw samen met de opleiding Schilderen van het Radius College.
Voor meer informatie www.schilderscool.nl of neem contact op met: B. Maas, opleidingscoördinator schilder^sCOOL Breda/Tilburg , Tel: 013-5837720.

Kosten

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: -
E-mail: radius@rocwb.nl

Competenties

-

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat?
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Gezel schilder

Crebo: 25029
Gezel schilder De gezel schilder verricht zijn werkzaamheden zelfstandig binnen diverse projecten, ook binnen complexere projecten. In sommige gevallen treedt hij daarbij als

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht