Gezel schilder

Opleidingsinformatie

Een gezel schilder brengt  zelfstandig verflagen aan op allerlei ondergronden (houtwerk, steen, metaal en kunststoffen) om op deze manier ondergronden te beschermen tegen beschadiging, roest of houtrot. Hij geeft op deze manier zichtbaar kleur aan gebouwen. Naast het aanbrengen van verf, wanbekleding en behang voert hij ook reparatie werkzaamheden uit aan de diverse ondergronden. Hij vertegenwoordigt zijn bedrijf op goede wijze. Hij past goede omgangsvormen toe en kan zich verplaatsen in de wensen van de opdrachtgever en hier rekening mee houden binnen zijn eigen werkzaamheden. Als onderdeel van een team kan hij goed samenwerken.

De Geel Schilder stuurt op kwaliteit-, resultaat- en oplossingsgerichtheid en richt zich op het behalen van de afgesproken kwaliteit. Ook is hij in staat om flexibel om te gaan met de verschillende omstandigheden waarin hij werkt en waarmee hij wordt geconfronteerd. Verder kan hij problemen oplossingsgericht aanpakken. Hij staat open voor nieuwe ontwikkelingen in zijn vakgebied en past deze toe.
Soms geeft hij ook leiding en begeleidt hij leerlingen en nieuwe collega-schilders.

Algemene informatie

Domein: Afbouw, hout en onderhoud
Subdomein: Schilderen en onderhoud
Opleidingsduur: 3 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 3
Leerweg: BBL: 3 jaar
Afdeling: Opleidingen Schilderen
Locatie: Biesdonkweg 31, Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

Je leert tijdens de opleiding gezel schilder;
- verantwoording dragen voor / en adviseren van verfsystemen.
- sluitbaar maken van ramen en deuren
- houtrot sanering
- ondergrond reparaties
- diverse soorten wandbekleding aanbrengen
- beglazingssystemen plaatsen en het op maat maken van glas
- opmeten en berekenen van ondergronden en materialen
- (resultaatgericht) plannen en organiseren van werkzaamheden
- (seriematig) werken in ploegverband
- verf op diverse manieren verwerken zoals verspuiten met verschillende spuitapparatuur
- decoratieve technieken aanbrengenEisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

 • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
 • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

Na het behalen van het niveau-3 diploma Gezel Schilder kun je verdergaan met bijvoorbeeld een niveau-4 opleiding.

Startmaand

1 september of flexibele instroom.

Lesmethode

Het unieke aan een deeltijdopleiding is dat je, enerzijds kennis krijgt door op school onderwijs te volgen en anderzijds door middel van het werken in de praktijk, het werkend leren. Werkend leren houdt in dat je vaardigheden en competenties aanleert door het werk dat je doet. Tijdens het hele traject word je op het werk en op school begeleid. Op je werk door een praktijkbegeleider en/of je leidinggevende en op school door een trajectbegeleider (vakdocent) en eventueel een BPV-begeleider vanuit het Radius College

Het Radius College, en met name de schildersopleiding heeft ervoor gekozen om met een maximale groepsgrootte van 14 deelnemers te werken. Op deze manier kunnen wij een veilige en prettige leeromgeving bieden, tevens krijgt zo iedereen de aandacht die hij/zij nodig heeft om zijn opleiding tot een succes te maken..

Stage

Bij een beroepsopleiding heb je, naast de mbo-opleiding bij het Radius College, een werkgever (BBL) nodig. Hierbij leer je een belangrijk deel van je opleiding door echt te werken. Bij Het Radius College hebben wij ervoor gekozen om dit samen met een opleidingsbedrijf te doen, namelijk de Schildersvakopleiding Breda.

De Schildersvakopleiding Breda zorgt, middels detachering, voor een leerwerkplek bij een leerbedrijf in de sector of in de eigen werkplaats. Primair leiden leerbedrijven leerlingen op in de beroepspraktijk. Hiervoor hebben ze met leerling werknemers een leer-arbeidsovereenkomst (BBL) voor de duur van de opleiding.

Het voordeel van de Schildersvakopleiding Breda is dat deze minder kostengericht zijn waardoor leerlingen de ruimte krijgen te leren op verschillende gebieden. Ook is de continuïteit gewaarborgd, men krijgt niet zomaar ontslag!

Je kunt ook zelf in dienst gaan bij een individueel leerbedrijf. De leerling werknemer volgt hetzelfde opleidingsprogramma bij de mbo-instelling, maar heeft geen voordeel van de collectieve praktijkscholing en begeleiding. Daarnaast heeft men geen garantie op continuïteit van de opleiding bij beëindigen dienstverband.

Studievoortgang

Tijdens de opleiding volgen we jouw voortgang en ontwikkeling op de voet. We maken daarbij gebruik van een studievoortgangsregeling. In de eerste periode van jouw studie heb je recht op een of meerdere studievoortgangsgesprekken. Deze gesprekken monden uit in een bindend studieadvies.Dit bindend studieadvies kan positief of negatief zijn.

Certificaten

-

Werkgebied

De Gezel Schilder werkt meestal in een team maar soms ook alleen. Hij schildert de diverse objecten in de woningbouw en de utiliteitsbouw, zoals woningen, kantoorpanden en ziekenhuizen. Dit kan zowel onderhoud als nieuwbouw zijn. Dit doet hij zowel binnen als buiten en hij heeft te maken met het werken op hoogte.

Bijzonderheden

De opleiding schilderen van het ROC West Brabant heeft een samenwerking met  het opleidingsbedrijf Schildersvakopleiding Breda.

Schildersvakopleiding Breda (voorheen Schilder^sCool) is het samenwerkingsverband voor de schildersbranche. Deze werkgever heeft enkel en alleen leerling schilders in dienst en verzorgt de leer-werkplekken (BBL) bij schilder bedrijven voor de deelnemers. Daarnaast verzorgen zij de Praktijk Aanvullende Scholing (PAS) en werken zij nauw samen met de opleiding Schilderen van het ROC West Brabant. 

Kosten

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het  cursusgeld voor  BBL-studenten niveau 3 & 4 € 582,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.


Opleidingsgebonden kosten BBL: 
Leerjaar 1: ca. € 110,-
Leerjaar 2: ca. € 110,-
Leerjaar 3: ca. € 80,-

Niet opleidingsgebonden kosten BBL: 
Leerjaar 1: ca.€ 460,-
Leerjaar 2: ca.€ 430,-
Leerjaar 3: n.v.t.

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten.

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Leskosten

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Ramon de Bruijn, -
E-mail: r.debruijn@rocwb.nl, radiuscollege@rocwb.nl

Competenties

Een goede gezel schilder is iemand die…
 • klantgericht is
 • geen hoogtevrees heeft
 • nauwkeurig werkt
 • zijn bedrijf op goede wijze vertegenwoordigt
 • goede omgangsvormen toepast
 • zich goed kan verplaatsen in de wensen van de opdrachtgever
 • zowel zelfstandig als in teamverband kan werken
 • kwaliteit-, resultaat- en oplossingsgericht is
 • flexibel omgaat met de verschillende werkomstandigheden
 • openstaat voor nieuwe ontwikkelingen in zijn vakgebied
 • bewust is van de Arbo-, milieu- en veiligheidsvoorschriften en er naar handelt.

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat?
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Gezel schilder

Crebo: 25029
Gezel schilder De gezel schilder verricht zijn werkzaamheden zelfstandig binnen diverse projecten, ook binnen complexere projecten. In sommige gevallen treedt hij daarbij als

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht