Constructiewerker

Opleidingsinformatie

Je maakt lichte tot middelzware constructiedelen van staal voor onder andere transportmiddelen, hefwerktuigen, hijswerktuigen en landbouwwerktuigen.

Algemene informatie

Domein: Techniek en procesindustrie
Subdomein: Werktuigbouwkunde
Opleidingsduur: 2 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 2
Leerweg: BBL: 2 jaar
Afdeling: Werktuigbouwkunde, Installatietechniek Elektrotechniek Werktuigbouwkunde ....
Locatie: Terheijdenseweg 350, Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

Je bewerkt verschillende soorten pijp-, plaat-, strip-, staaf- en profielmateriaal en je maakt vooral enkelvoudige onderdelen. Ook las je onderdelen aan elkaar. Deze opleiding wordt verzorgd door het team Werktuigbouwkunde van het Radius College.

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma behaald (voorheen lbo, vbo of mavo), of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen, of
  • Je hebt een diploma van de entreeopleiding.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

Opleidingen Werktuigbouwkunde / metaal niveau 3

Startmaand

1 september of flexibele instroom.

Lesmethode

- Probleem Gestuurd Onderwijs / Vaardigheidstraining:
- Constructiebankwerker / lasser
- Tekening lezen / Uitslaan plaat / Polytechniek
- Burgerschapcompetenties
- 3200 à 4800 uur studiebelasting.

 

Stage

In een BBL studie volg je geen stage maar zoek je zelf een werkgever. Je komt gemiddeld een dag per week, of een aantal dagen per periode naar het Radius College voor onderwijs.

Studievoortgang

Deze opleiding wordt aangeboden voor de duur van 2 á 3 jaar.

Certificaten

-

Werkgebied

-

Bijzonderheden

De opleiding constructiewerker wordt door het team van Werktuigbouwkunde verzorgd.

Het gaat hier om een 2-jarige opleiding in de BBL vorm. Dit houdt in dat je  1 dag theorieles volgt en 4 dagen bij je bedrijf aan het werk bent.

De dag theorie wordt verzorgd door het Radius College.  Deze dag bestaat uit diverse onderdelen, waarbij de belangrijkste zijn: vaktheorie, polytechniek, tekeninglezen / uitslaan, L&B, Nederlands en rekenen. Al deze contacturen worden verzorgd in het Radius model waarbij de student voorop staat en zich daardoor optimaal kan ontwikkelen.

In de Beroeps Praktijk Vorming (BPV) wordt de student bij zijn bedrijf begeleidt door  de praktijkopleider en vindt er regelmatig overleg plaats tussen de school en het bedrijf. Dit om de voortgang van de student te waarborgen.

De totale opleiding wordt afgesloten door een Proeve van Bekwaamheid waarbij de student aantoont dat hij aan de opleiding voldoet.

Er is echter nog een andere mogelijk om de opleiding constructiewerker te volgen.

Dit gebeurt wanneer het bedrijf niet de mogelijkheid en middelen heeft om de student op te kunnen leiden. Dan maakt het bedrijf gebruik van Stichting Vakopleiding Metaal (SVM). Deze stichting verzorgt dan het praktijkgedeelte van de opleiding. De theorielessen worden dan nog steeds verzorgd door het Radius College. Deze zijn identiek aan de lessen die op het Radius zelf worden gegeven.

De student gaat dan voor een periode van 3 weken naar SVM waar hij 4 dagen praktijkles krijgt en 1 dag theorieles. Vervolgens gaat de student 3 weken bij zijn bedrijf werken. Dit is dan 4 dagen werken en 1 dag theorie les.

Ook dan doet de student aan het einde van de opleiding weer een Proeve Van Bekwaamheid onder toezicht van het Radius College.

Kosten

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het  cursusgeld voor  BBL-studenten niveau 2 € 240,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.


Opleidingsgebonden kosten BBL: 
Leerjaar 1: ca. € 360,-
Leerjaar 2: ca. € 300,-

Niet opleidingsgeboden kosten BBL: 
Leerjaar 1: n.v.t.
Leerjaar 2: n.v.t.

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten.

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Studiemateriaal bestellen?
Bestel hier de leermiddelen die je nodig hebt voor deze opleiding.Leskosten

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: -
E-mail: radiuscollege@rocwb.nl

Competenties

-

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat?
Let op! Deze opleiding wordt ook gegeven op Markiezaat College
of bekijk alle opleidingen in de Studiekiezer
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Constructiewerker

Crebo: 25291
Constructiewerker De constructiewerker voert hoofdzakelijk werkzaamheden uit met beperkte risicos. Hij werkt voornamelijk binnen het bedrijf en een enkele keer op locatie bij o

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht