Eerste Monteur woning

Opleidingsinformatie

Als eerste monteur woning werk je bij een installatiebedrijf dat werktuigkundige installaties aanlegt, onderhoudt en wijzigt. Het werk kan plaatsvinden in woningen, kleine utiliteitsgebouwen, seriematige woningbouw, woongebouwen (flats), grote utiliteitsgebouwen (zoals ziekenhuizen, kantoorgebouwen, scholen).

Algemene informatie

Domein: Techniek en procesindustrie
Subdomein: Installatietechniek
Opleidingsduur: 3 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 3
Leerweg: BBL: 3 jaar
Afdeling: Installatietechniek
Locatie: Terheijdenseweg 350, Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

De eerst monteur woning werkt in de sector techniek bij een installatiebedrijf dat zowel eenvoudige als complexe werktuigkundige installaties (zoals voor gas, water, centrale verwarming, ventilatie, brandbestrijding en/of riolering) aanlegt, onderhoudt en wijzigt. Het werk kan plaats vinden in woningen, kleine utiliteitsgebouwen, seriematige woningbouw, woongebouwen (flats), grote utiliteitsgebouwen (zoals ziekenhuizen, kantoorgebouwen, scholen). De eerste monteur woning heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Hij werkt goed samen, streeft een goede kwaliteit van zijn eigen werk na, handelt adequaat bij werkopdrachten die onvolledig zijn of uitgaan van onjuiste veronderstellingen en werkt uit zichzelf volgens de voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. De eerste monteur woning voert voornamelijk zelf uit. Hij werkt zelfstandig onder supervisie van een (vakvolwassen) collega, leidinggevende of een project-/bedrijfsleider. Bij onbekende situaties raadpleegt hij zijn leidinggevende. Hij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen werk.

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
  • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

Hierna kun je de opleiding Tekenaar Ontwerper Werktuigkundige Installaties (niveau 4 ) of Technisch Leidingevende (niveau 4) gaan doen .

Startmaand

1 september of flexibele instroom.

Lesmethode

De opleiding is competentiegericht. Tijdens de opleiding werk je aan kennis, kunde en sociale vaardigheden (vormen competenties), waarop aan het einde van de opleiding een proeve van bekwaamheid volgt. Hierbij speelt zelfstandig werken (individueel én in groepsverband) een belangrijke rol.

Stage

In een BBL studie volg je geen stage maar zoek je zelf een werkgever. Je komt gemiddeld een dag per week, of een aantal dagen per periode naar het Radius College voor onderwijs.

Studievoortgang

-

Certificaten

-

Werkgebied

-

Bijzonderheden

-

Kosten

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het cursusgeld voor BBL-studenten niveau 3 & 4 € 582,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten BBL: 
Leerjaar 1: ca. € 430,-
Leerjaar 2: ca. € 400,-
Leerjaar 3: ca. € 370,-

Niet opleidingsgebonden kosten BBL: 
Leerjaar 1: € 210,-
Leerjaar 2: € 19,-
Leerjaar 3: € 19,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten.

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Leskosten

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: -
E-mail: radiuscollege@rocwb.nl

Competenties

Je beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Je werkt goed samen, streeft een goede kwaliteit van je eigen werk na. Je handelt doelmatig en doelgericht bij werkopdrachten en werkt uit jezelf volgens de voorschriften op het gebied van techniek, veiligheid, gezondheid en milieu. Daarnaast voer je het werk zelfstandig uit en neem je de nodige initiatieven. De contacten met je klanten (particulieren en bedrijven) zijn goed. Je weet een netwerk van klanten op te bouwen.

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat?
Let op! Deze opleiding wordt ook gegeven op Markiezaat College
of bekijk alle opleidingen in de Studiekiezer
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Eerste Monteur woning

Crebo: 25349
Eerste Monteur woning De eerste monteur woning werkt in wisselende maar herkenbare omstandigheden in de woningbouw of bij particuliere klanten, en houdt zich daar bezig met aanleg en

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht