Applicatie- en mediaontwikkelaar

Opleidingsinformatie

Als Applicatie- en Mediaontwikkelaar bedenk en realiseer je webapplicaties, mobiele apps en desktop(computer) applicaties. Je bouwt daarbij een sterke basis op met verschillende programmeer- en opmaaktalen zoals C#, PHP, Javascript, HTML en CSS.

Algemene informatie

Domein: Informatie en communicatietechnologie
Subdomein: ICT en media
Opleidingsduur: 3 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 4
Leerweg: BBL: 3 jaar | BOL: 3 jaar
Afdeling: ICT
Locatie: Terheijdenseweg 350, Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

Als Applicatie- en Mediaontwikkelaar bedenk en realiseer je webapplicaties, mobiele apps en desktop(computer) applicaties. Je bouwt daarbij een sterke basis op met verschillende programmeer- en opmaaktalen zoals C#, PHP, Javascript, HTML en CSS.

In het tweede jaar leer je werken met frameworks die in de beroepspraktijk worden gebruikt. Denk daarbij aan Laravel, Vue, React, Xamarin en Bootstrap.

Een applicatie komt vaak vanuit de wens van een klant. Je leert tijdens deze opleiding hoe je de vraag van een klant om kan zetten naar een applicatie die aansluit op zijn/haar wensen.

Je bent als Applicatie- en Mediaontwikkelaar meestal in teamverband aan de slag. Je leert daarbij verschillende projectmethodes aan die je kunt inzetten om je applicaties te ontwikkelen en samen te werken zonder dat je elkaars geschreven computercode in de weg zit.

Je houdt ook in de gaten of applicaties goed blijven werken en zorgt ervoor dat je het gebruik van je applicaties monitort. Alle applicaties die van jouw hand afkomen zijn uitvoerig getest en zo veilig mogelijk gemaakt.

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
  • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

Na het afronden van deze opleiding kun je doorstomen naar de opleiding HBO-Informatica. Of je kunt gaan werken bij een IT-bedrijf of bedrijven met een eigen IT-afdeling.

Startmaand

Bij de BOL opleiding is de start van de opleiding op 1 september. De BBL opleiding kent een periodieke instroom waarbij je iedere 9 weken de mogelijkheid hebt om in te stromen.

Lesmethode

Bij het Radius College werken we competentiegericht dat wil zeggen dat je tijdens de opleiding werkt aan je kennis, kunde en sociale vaardigheden (vormen competenties), waarna aan het einde van de opleiding of opleidingsdeel een proeve van bekwaamheid volgt. Hierbij speelt zelfstandig werken (individueel én in groepsverband) een belangrijke rol. De klas waarin je zit heeft een groepsgrootte van ongeveer 16 studenten, waardoor er bijzonder veel ruimte is voor individuele begeleiding en coaching. Studiebelasting in uren 4800

Stage

Dit is een voltijds (BOL)-opleiding. De stages (BPV) worden via StagePlaza van het Radius College gecoördineerd. Je begint in periode 3 van het eerste leerjaar met het lopen van stage.

Studievoortgang

Je hebt regelmatig een portfoliogesprek waarin je studievoortgang samen met je Studieloopbaanbegeleider wordt doorgesproken. Aan het einde van iedere periode heb je een portfoliovoortgangsgesprek en een bekwaamheidstoets. Aan het einde van de opleiding is er de proeve van bekwaamheid.

Certificaten

-

Werkgebied

-

Bijzonderheden

In deze opleiding kun je kiezen voor het keuzedeel GEO-ICT.

Kosten

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten  € 1.155,- en het  cursusgeld voor  BBL-studenten niveau 3 & 4 € 582,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten BOL: 
Leerjaar 1: ca. € 200,-
indien nodig ook aanschaf laptop á € 600,-
Leerjaar 2: ca. € 200,-
Leerjaar 3: ca. € 200,-

Opleidingsgebonden kosten BBL: 
Leerjaar 1: ca. € 110,-
indien nodig ook aanschaf laptop á € 600,-
Leerjaar 2: ca. € 110,-
Leerjaar 2: ca. € 110,-

Niet opleidingsgeboden kosten BOL: 
Leerjaar 1: ca. € 19,-
Leerjaar 2: € ca. 19,-
Leerjaar 3: € ca. 19,-

Niet opleidingsgeboden kosten BBL: 
Leerjaar 1: ca. € 19,-
Leerjaar 2: ca. € 19,-
Leerjaar 2: ca. € 19,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten.

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Leskosten

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: -
E-mail: radiuscollege@rocwb.nl

Competenties

Levert een bijdrage aan het ontwikkeltraject
• Bereidt de realisatie voor
• Levert een bijdrage aan het ontwerp
• Levert een bijdrage aan het projectplan
• Stelt de opdracht vast

Realiseert en test (onderdelen van) een product
• Realiseert (onderdelen van) een product
• Test het ontwikkelde product

Levert een product op
• Evalueert het opgeleverde product
• Levert het product op
• Optimaliseert het product

Onderhoudt en beheert de applicatie
• Beheert gegevens
• Onderhoudt een applicatie

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat?
Let op! Deze opleiding wordt ook gegeven op Zoomvliet College
of bekijk alle opleidingen in de Studiekiezer
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Applicatie- en mediaontwikkelaar

Crebo: 25187
Applicatie- en mediaontwikkelaar Applicatie- en mediaontwikkeling is een specialistisch vak. Desondanks dient de applicatie- en mediaontwikkelaar zich heel breed te oriŽnteren als het gaat om k

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht