Applicatie- en mediaontwikkelaar

Opleidingsinformatie

Een applicatie is een programma (software) voor de computer. Je kunt er iets mee uitvoeren, zoals het bijhouden van de voorraad. Maar het programma kan ook een website, APP, game of een industriële besturing zijn. Je belangrijkste taak is het bedenken en maken van deze programma’s. Je zorgt ervoor dat ze goed werken. Je houdt ook in de gaten of bestaande programma’s goed blijven werken of moeten worden uitgebreid.

Algemene informatie

Domein: Informatie en communicatietechnologie
Subdomein: ICT en media
Opleidingsduur: 3 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 4
Opleidingskosten: Klik hier om naar je leermiddelenlijst te gaan
Leerweg: BBL: 3 jaar | BOL: 3 jaar
Afdeling: ICT Mediavormgeving, ICT
Locatie: Terheijdenseweg 348, Breda
Terheijdenseweg 350, Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

Een applicatie is een programma (software) voor de computer. Je kunt er iets mee uitvoeren, zoals het bijhouden van de voorraad. Maar het programma kan ook een website, APP, game of een industriële besturing zijn. Je belangrijkste taak is het bedenken en maken van deze programma’s. Je zorgt ervoor dat ze goed werken. Je houdt ook in de gaten of bestaande programma’s goed blijven werken of moeten worden uitgebreid. Als het programma klaar is, leer je iedereen hoe het werkt. Mensen die vragen hebben over het programma, komen naar jou. Voordat je een programma maakt, luister je goed naar de wensen van je klant. Je hebt met allerlei mensen te maken omdat veel mensen met je programma gaan werken. Een goede samenwerking met collega’s en klanten is dus erg belangrijk. In deze studierichting kun je kiezen voor het keuzedeel GEO-ICT.

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
  • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

Na het afronden van deze opleiding kun je doorstomen naar de opleiding HBO-Informatica. Of je kunt gaan werken bij een IT-bedrijf of bedrijven met een eigen IT-afdeling.

Startmaand

1 september of flexibele instroom.

Lesmethode

Bij het Radius College werken we competentiegericht dat wil zeggen dat je tijdens de opleiding werkt aan je kennis, kunde en sociale vaardigheden (vormen competenties), waarna aan het einde van de opleiding of opleidingsdeel een proeve van bekwaamheid volgt. Hierbij speelt zelfstandig werken (individueel én in groepsverband) een belangrijke rol. De klas waarin je zit heeft een groepsgrootte van ongeveer 16 studenten, waardoor er bijzonder veel ruimte is voor individuele begeleiding en coaching. Studiebelasting in uren 4800

Stage

Dit is een voltijds (BOL)-opleiding. De stages (BPV) worden via StagePlaza van het Radius College gecoördineerd. Je begint in periode 3 van het eerste leerjaar met het lopen van stage.

Studievoortgang

Je hebt regelmatig een portfoliogesprek waarin je studievoortgang samen met je Studieloopbaanbegeleider wordt doorgesproken. Aan het einde van de periode heb je een portfoliovoortgangsgesprek of een proeve van bekwaamheid.

Certificaten

-

Werkgebied

-

Bijzonderheden

In deze opleiding kun je kiezen voor het keuzedeel GEO-ICT.

Kosten

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: -
E-mail: radius@rocwb.nl

Competenties

De opleiding bestaat uit vier kerntaken, waarbij de volgende werkprocessen horen: Kerntaak 1: Ontwerpen van applicaties Werkprocessen: 1. Vaststellen van de informatiebehoefte 2. Opleveren van een ontwerp van de applicatie 3. Opstellen van een plan van aanpak 4. Inrichten van een ontwikkelomgeving Kerntaak 2: Realiseren van applicaties Werkprocessen: 1. Aanleggen van een gegevensverzameling 2. Realiseren van applicaties 3. Testen van applicaties Kerntaak 3: Implementeren van applicaties Werkprocessen: 1. Opstellen en presenteren van een implementatieplan 2. Opstellen en uitvoeren van een applicatietest 3. Evalueren van een implementatie Kerntaak 4: Onderhouden van applicaties Werkprocessen: 1. Onderhouden van applicaties 2. Beheren van content 3. Documenteren en archiveren van (gegevens m.b.t.) applicaties

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat?
Let op! Deze opleiding wordt ook gegeven op Zoomvliet College
of bekijk alle opleidingen in de Studiekiezer
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Applicatie- en mediaontwikkelaar

Crebo: 25187
Applicatie- en mediaontwikkelaar Applicatie- en mediaontwikkeling is een specialistisch vak. Desondanks dient de applicatie- en mediaontwikkelaar zich heel breed te oriŽnteren als het gaat om k

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht