Allround monteur mobiele werktuigen

Opleidingsinformatie

Jij werkt in een landbouwmechanisatiebedrijf, bij een loon- of verhuurbedrijf, bij een grond-, water en wegenbouwbedrijf of aan mobiele interne transportmiddelen. De allround monteur mobiel werktuigen voert alle werkzaamheden zelfstandig uit die mede door de monteur mobiele werktuigen worden uitgevoerd. Daarnaast voert hij inspecties en keuringen zelfstandig uit.

Algemene informatie

Domein: Mobiliteit en voertuigen
Subdomein: Mobiliteitstechniek
Opleidingsduur: 3 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 3
Leerweg: BBL: 3 jaar
Afdeling: Mobiele Werktuigen
Locatie: Terheijdenseweg 350,

Opleidingsinformatie

Inhoud

De allround Monteur Mobiele Werktuigen werkt in de sector Techniek / Bouw & Infra. Jij werkt in een landbouwmechanisatiebedrijf, bij een loon- of verhuurbedrijf, bij een grond-, water en wegenbouwbedrijf of aan mobiele interne transportmiddelen. Jouw werkzaamheden liggen op het gebied van onderhoud, reparatie en modificatie van machines, materieel en installaties. De allround Monteur Mobiele Werktuigen voert alle werkzaamheden zelfstandig uit die mede door de monteur mobiele werktuigen worden uitgevoerd. Daarnaast voert hij inspecties en keuringen zelfstandig uit. Bij complexe reparaties en modificaties begeleidt, instrueert corrigeert hij de monteur mobiele werktuigen. Hij adviseert de klant en rapporteert aan zijn direct leidinggevende.

De werkzaamheden van de niveau 3 monteur zijn:
- Onderhoud en modificaties uitvoeren aan complexe machines
- Storingen analyseren en repareren aan complexe machines
- Inspecteren, testen, keuren van machines en installaties
- Begeleiden van de niveau 2 monteur bij complexe reparaties
- Adviseren van de klant/opdrachtgever
- Rapporteren aan leidinggevende

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
  • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2), of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

Technicus Mobiele Wertktuigen (25247)

Startmaand

1 september of flexibele instroom.

Lesmethode

Competentiegerichte studie

Stage

Als BBL-student zoek je zelf een werkgever voor je bij ons komt studeren. Je volgt dus geen stage maar werkt bij een werkgever en komt voor onderwijs naar het Radius College.

Studievoortgang

• 3 jaar bij instroom vanuit VMBO • 2 jaar bij instroom vanuit N2 25241
studiebelastingsuren: 3200 voor een tweejarige opleiding

Certificaten

-

Werkgebied

Werkgebied
De werkzaamheden van de allround Monteur Mobiele Werktuigen zijn:
• onderhoud en modificaties uitvoeren;
• storingen analyseren en repareren;
• inspecteren, testen en keuren van machines en installaties;
• begeleiden van de monteur mobiele werktuigen bij complexe reparaties/modificaties;
• adviseren van de klant/opdrachtgever.

De opleiding wordt gegeven op de afdeling Mobiele werktuigen van het Radius College.

Bijzonderheden

-

Kosten

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het cursusgeld voor BBL-studenten niveau 3 & 4 € 582,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten: 
Leerjaar 1: ca. € 320,-
Leerjaar 2: ca. € 260,-
Leerjaar 3: ca. € 250,-

Niet opleidingsgebonden kosten: 
Leerjaar 1: ca. € 200,-
Leerjaar 2: ca. € 19,-
Leerjaar 3: ca. € 19,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten.

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Leskosten

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: -
E-mail: radiuscollege@rocwb.nl

Competenties

-

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat?
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Allround monteur mobiele werktuigen

Crebo: 25241
Allround monteur mobiele werktuigen De allround monteur mobiele werktuigen werkt geconcentreerd en voert zijn werkzaamheden uit op een praktische wijze. Hij is besluitvaardig, dienstverlenend en k

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht