Technicus mobiele werktuigen

Opleidingsinformatie

Jouw werkzaamheden liggen op het gebied van onderhoud, reparatie en modificatie van machines, materieel en installaties. De technicus landbouwmechanisatie is vaktechnisch goed onderlegd, maar verricht in beperkte mate uitvoerende werkzaamheden op technisch gebied, zoals de allround monteur mobiele werktuigen.

Algemene informatie

Domein: Mobiliteit en voertuigen
Subdomein: Mobiliteitstechniek
Opleidingsduur: 4 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 4
Leerweg: BBL: 4 jaar
Afdeling: Mobiele Werktuigen
Locatie: Terheijdenseweg 350,

Opleidingsinformatie

Inhoud

De technicus landbouwmechanisatie werkt in de sector Techniek / Bouw & Infra. Jij werkt in een landbouwmechanisatiebedrijf, bij een loon- of verhuurbedrijf, bij een grond-, water en wegenbouwbedrijf of aan mobiele interne transportmiddelen.

De werkzaamheden van de niveau 4 monteur zijn:
• Vaktechnisch goed onderlegd
• Begeleiden en sturen van werkprocessen
• Aanturen van medewerkers
• Ondersteunen van monteurs bij adviseren van de klant
• Controleren van het werk van de monteurs
• Verrichten van kostencalculaties
• Opstellen van offertes
• Opstellen van werkplanning
• Organiseren van materialen en middelen

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
  • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

(Werkplaats)Managementopleiding of een vervolgstudie op HBO-niveau. Interne opleidingen bij importeurs, fabrikanten en ontwerpbureaus.

Startmaand

1 september of flexibele instroom.

Lesmethode

Deze studie is competentiegericht.

Stage

Als BBL- student zoek je in principe zelf een werkgever voor je bij ons komt studeren. Je volgt dus geen stage maar werkt bij een werkgever. Je komt voor onderwijs naar het Radius College.

Studievoortgang

Opleidingsduur met instroom vanuit het vmbo is 4 jaar. Bij instroom van de niveau 3 opleiding duurt deze opleiding een jaar. Studiebelastingsuren per schooljaar is 1600 uur per jaar.

Certificaten

-

Werkgebied

Jouw hoofdtaken bestaan uit:
• het begeleiden en sturen van werkprocessen en het aansturen van medewerkers;
• het ondersteunen van de monteurs bij adviseren van de klant;
• het controleren van het werk van de monteurs;
• verrichten van calculaties en het opstellen van offertes.

De opleiding wordt gegeven op de afdeling Mobiele werktuigen van het Radius College.

Bijzonderheden

-

Kosten

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het cursusgeld voor BBL-studenten niveau 3 & 4 € 582,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten: 
Leerjaar 1: ca. € 320,-
Leerjaar 2: ca. € 260,-
Leerjaar 3: ca. € 280,-
Leerjaar 4: ca. € 70,-

Niet opleidingsgebonden kosten: 
Leerjaar 1: ca. € 210,-
Leerjaar 2: ca. € 19,-
Leerjaar 3: ca. € 19,-
Leerjaar 4: ca. € 170,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten.

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Leskosten

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: -
E-mail: radiuscollege@rocwb.nl

Competenties

Het is een competentiegerichte opleiding

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat?
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Technicus mobiele werktuigen

Crebo: 25247
Technicus mobiele werktuigen De technicus mobiele werktuigen werkt geconcentreerd en voert zijn werkzaamheden uit op een praktische wijze. Hij is bekend met machinebediening. Hij voert de w

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht