Van vmbo naar mbo naar hbo

Van vmbo- g en mbo naar hbo Bouwkunde én docentenopleiding

Marwin Pruijsen jongste Bouwkunde docent bij het Radius College

De meeste vmbo’ers weten eigenlijk nog niet hoe hun toekomst er uit gaan zien als zij kiezen voor een mbo opleiding. Marwin Pruijsen afkomstig uit Andel (nu 28 jaar en docent Bouwkunde aan het Radius College) haalde  als puberjongen zijn diploma vmbo gemengde leerweg bouwkunde, volgde toen mbo en hbo bouwkundeopleiding en daarna de docentenopleiding Bouwkunde in de deeltijdopleiding. Een goed voorbeeld hoe  je na het vmbo en mbo terecht kunt komen.

De echte drive om door te studeren kwam pas tijdens zijn mbo stage bij bouwbedrijven. “Daar hebben ze mij enorm gemotiveerd. Ze hadden wel een baan voor mij als ik mijn hbo diploma zou halen. Dus werd dat mijn streven.”

Marwin begon zijn hbo Bouwkunde studie duaal (werken en leren) maar door ziekte en de crisis besloot hij deze studie voltijds af te maken.  Zijn werkervaring deed hij op tijdens de stages  die hij bewust koos in de verschillende richtingen. “Om met zoveel mogelijk facetten van de bouw te maken te krijgen, liep ik stage als assistent uitvoerder, werkvoorbereider en bij bouwinspectie van de gemeente. Mijn afstudeerstage deed ik bij een aannemer.”

Toen Marwin zijn hbo diploma Bouwkunde  had behaald, was de crisis in de bouw in alle hevigheid losgebarsten en ging hij aan de slag als docent rekenen, wiskunde en bouwtechniek op het Willem van Oranje College  (vmbo school)  in Wijk en Aalburg.  ‘s Avonds deed hij de hbo deeltijdopleiding leraar technisch beroepsonderwijs.
Marwin Pruijsen (rechts) bespreekt samen met de student zijn ontwerp.

Ruim een jaar geleden stuurde hij een open sollicitatie naar het Radius College als docent Bouwkunde. Alsof toeval bestaat was er net een vacature voor een docent Bouwkunde en in augustus begon Marwin als jongste docent van het team. 

Het Radius concept, waarbij alle vakken geïntegreerd in de praktijk gegeven worden en er wordt gewerkt met kleine klassen, past hem als een jas.

“Ik heb op de docentenopleiding ook op die manier les gehad. Als je een klas vmbo’ers wilt boeien met wiskunde moet je ze geen stof uit boeken leren maar moet je het boeiend maken met voorbeelden uit de praktijk, anders ben je ze bij voordeur al kwijt.”

Het leuke aan deze functie vindt hij de afwisseling. “Ik geef les aan 1e, 2e en 3e  jaars studenten. In die lessen komen alle aspecten van de bouw verdeeld in de 4 kerntaken (Architectuur, Werkvoorbereiding, Uitvoering en Beheer & Onderhoud)  aan bod: kostenraming, begroting, constructie en dus ook wiskunde, plannen, ontwerpen, 2d en 3 tekenen, onderhoud bouwinspecties en veiligheid. Daarnaast zijn de projecten ook heel boeiend: de seniorenwoningen, vakantiebungalows,  de werkcolleges op de onderwijscampus, de waterwoningen en het NAC trainingscomplex. Alle theorie is gekoppeld aan de praktijk,” somt Marwin enthousiast op.

Van het Project vakantiewoningen worden maquettes gemaakt.

Hij heeft het prima naar zijn zin aan de Biesdonkweg.  Of hij nog lang de jongste docent is, blijft nog even de vraag. Het team van drie docenten en 60 studenten heeft voor het komende schooljaar bijna het dubbele aantal aanmeldingen.  “Je merkt dat de crisis in de bouw voorbij is. Alle jongens die dit jaar afstuderen zouden zo aan de slag kunnen. Dat motiveert ook enorm.”

Ook een maquette van de herbestemming van het FAAM terrein in Breda.