Regelingen en procedures

Om alles binnen ons ROC goed te laten verlopen, is een aantal zaken vastgelegd in regelingen en
procedures. De belangrijkste zetten we hierna voor je op een rijtje:

Verwijzing naar alle regelingen voor het MBO