Studenttevredenheid

Studenttevredenheid

Elke twee jaar doet JOB (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, een belangenvereniging voor studenten in het mbo) onderzoek naar de tevredenheid van mbo-studenten. Dit onderzoek heet de JOB-monitor. In het voorjaar 2016 hebben alle mbo-instellingen in Nederland aan dit onderzoek meegedaan, van de Radius-studenten heeft meer dan 65% van studenten meegedaan.
Het Radius College gebruikt de resultaten van de JOB-monitor om de onderwijskwaliteit verder te verbeteren. Opleidingen bespreken de uitslagen met studenten en ondernemen waar nodig concrete verbeteracties.
Op de vraag ‘Welk rapportcijfer geef je jouw opleiding?’ waren de scores per opleidingsrichting als volgt:

Opleidingsteam                 Rapportcijfer

Elektro                                  6,7

Installatietechniek                  7,1

Werktuigbouwkunde               7,1

ICT-Beheerders (niv 4)            6,6

ICT-Medewerkers (niv 2 en 3)  6,9

ICT-Ontwikkelaars (niv 4)        7,3

Bouw                                     6,6

Engineering                            6,5

Infra                                      6,8

Schilderen                              7,6

Laboratoriumonderwijs            7,5

Mediavormgeving                    7,0

Mobiele werktuigen                  7,6

Motorvoertuigen                      6,8

Schadeherstel.                        7,1

Transport & logistiek                7,0

Radius College -totaal              7,0