Stage en werk

Stage en werk
Stage lopen is een belangrijk onderdeel van alle opleidingen van het Radius College. De beroepspraktijkvorming (BPV), zoals we de stages noemen, zijn de periodes waarin studenten in contact komen met het bedrijfsleven en leren door de praktijk. Hoe de BPV eruitziet, verschilt per opleiding.

BPV-begeleider
De BPV-begeleider is binnen het Radius College  (MBO Techniek in Breda) het centrale aanspreekpunt voor bedrijven en studenten. Zij kunnen hier terecht voor al hun vragen met betrekking tot stages. De BPV-begeleider begeleidt het volledige proces van de beroepspraktijkvorming. Dit start bij het ondersteunen van studenten bij het zoeken naar een erkend leerbedrijf dat aansluit bij hun persoonlijke ontwikkeling. De BPV-begeleider begeleidt studenten middels voortgangsgesprekken op de werkplek in hun persoonlijke groei. We helpen hierin door duidelijke afspraken te maken hoe de student verdere groei kan realiseren binnen het leerbedrijf of daarbuiten. De student en zijn eigen verantwoordelijkheid staan hierin centraal.

Om de studenten van de heldere informatie te kunnen voorzien, onderhoudt de BPV-begeleider de algemene contacten tussen het Radius College en de leerbedrijven. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor het leerbedrijf en beschikken hiermee over belangrijke informatie met betrekking tot de inzetbaarheid van studenten binnen het leerbedrijf. Daarnaast bewaken zij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en informeren de opleidingsteams, indien deze ontwikkelingen van invloed zijn op de aangeboden opleidingen.

De BPV-begeleider wordt ondersteunt door STIP met betrekking tot de administratieve processen rondom BPV. Denk hierbij aan: erkenningen, POK en inleveren BPV-meldingsformulier.

U kunt STIP bereiken via mail rcstip@rocwb.nl of via het centrale telefoonnummer 076 57 33 444.