Stageplaats bieden

Stageplaats bieden

Radius College werkt nauw samen met het bedrijfsleven. Ons doel is om praktijk en onderwijs heel dicht bij elkaar te kunnen brengen. Via stage, of werken en leren, maken onze studenten kennis met de beroepspraktijk. De studenten gaan al heel snel de praktijk in, om te ervaren hoe het is om echt aan het werk te zijn in de gekozen beroepsgroep. Door deze waardevolle samenwerking kunnen we vakmensen afleveren. Jonge mensen die klaar zijn voor het echte werk.

Bent u geïnteresseerd in het aanbieden van een beroepspraktijkvormingsplaats?

Indien u een student een beroepspraktijkvorming (BPV) wil aanbieden, dient u als bedrijf een erkend leerbedrijf te zijn.  Meer informatie hierover kunt u vinden op http://www.s-bb.nl of bij het kenniscentrum van uw eigen branche.
Tevens kunt u contact opnemen met StagePlaza. Een van onze medewerkers kan u uitleggen wat de procedure is om een erkend leerbedrijf te worden. Voor iedere BPV sluiten Radius College, de student en het leerbedrijf samen een praktijkovereenkomst (POK) af. Daarin staan alle gemaakte afspraken over de BPV. Bij een BBL-opleiding (werken en leren) wordt deze praktijkovereenkomst ook door het kenniscentrum ondertekend.

bijlage POK

Onze studenten volgen MBO-opleidingen via BOL (beroepsondersteunende leerweg) of BBL (beroepsbegeleidende leerweg), op niveau 1 tot en met 4 in de techniek. Voor het exacte aanbod van de verschillende opleidingen verwijzen wij naar de studiekiezer op deze website. Op de contactpagina ziet u de betreffende contactpersoon StagePlaza voor de verschillende opleidingen.