StagePlaza

StagePlaza
Stage lopen is een belangrijk onderdeel van alle opleidingen van het Radius College. De beroepspraktijkvorming (BPV), zoals we de stages noemen, zijn de periodes waarin studenten in contact komen met het bedrijfsleven en leren door de praktijk. Hoe de BPV eruitziet, verschilt per opleiding.

Centraal loket
StagePlaza is binnen het Radius College  (MBO Techniek in Breda) het centrale loket voor bedrijven en studenten. Zij kunnen hier terecht voor al hun vragen met betrekking tot stages. StagePlaza begeleidt het volledige proces van de beroepspraktijkvorming. Dit start bij het ondersteunen van studenten bij het zoeken naar een erkend leerbedrijf dat aansluit bij hun persoonlijke ontwikkeling. StagePlaza begeleidt studenten middels voortgangsgesprekken op de werkplek conform het Radius Onderwijsconcept in hun persoonlijke groei. We helpen hierin door  duidelijke afspraken te maken hoe de student verdere groei kan realiseren binnen het leerbedrijf of daarbuiten. De student en zijn eigen verantwoordelijkheid staan  hierin centraal.

Om de studenten van de heldere informatie te kunnen voorzien, onderhouden de medewerkers van StagePlaza de algemene contacten tussen het Radius College en de leerbedrijven. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor het leerbedrijf en beschikken hiermee over belangrijke informatie met betrekking tot de inzetbaarheid van studenten binnen het leerbedrijf. Daarnaast bewaken zij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en informeren de opleidingsteams, indien deze ontwikkelingen van invloed zijn op de aangeboden opleidingen.

StagePlaza beschikt over een frontoffice, als eerste aanspreekpunt voor studenten en leerbedrijven en de administratieve processen rondom BPV.

U kunt StagePlaza bereiken via mail rcstageplaza@rocwb.nl of via het centrale telefoonnummer 076 57 33 444.