Op het mbo

Op het mbo

Iedereen die op een school zit, moet zich houden aan een aantal regels. Die regels staan beschreven in het

Deelnemersstatuut.
Onderwijsovereenkomst Beroepsonderwijs
Als je een mbo-opleiding wil gaan volgen, moet je een Onderwijsovereenkomst  Beroepsonderwijs ingevuld, ondertekend en ingeleverd hebben. De volledige tekst van de Onderwijsovereenkomst Beroepsonderwijs kun je hierboven downloaden. Kijk bij de versie van het schooljaar waarin je je opleiding bent gestart.

Als je een mbo-opleiding volgt en stage gaat lopen, moet je een Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs ingevuld, ondertekend en ingeleverd hebben.

Als je door of op last van de directeur wordt verwijderd van school, kun je daartegen een bezwaarschrift indienen. De Commissie van bezwaar verwijdering zal dit in behandeling nemen. De volledige tekst van het Reglement commissie van bezwaar verwijdering kun je hierboven downloaden. Aanvullend hierop kun je ook het Huishoudelijk regelement commissie van van bezwaar verwijdering hierboven downloaden.

Als je een mbo-examen wilt afleggen aan het mbo-college van ROC West-Brabant waar jij je opleiding volgt, geldt een aantal regels. Deze regels staan beschreven in het Centraal Examenreglement.

Alleen examen doen voor een mbo-opleiding

Als je alleen een mbo-examen wilt afleggen aan een school waar je niet staat ingeschreven voor een opleiding, moet je een Examenovereenkomst Beroepsonderwijs ingevuld, ondertekend en ingeleverd hebben.

Tegemoetkoming in de kosten

Sommige studenten kunnen een tegemoetkoming in de kosten van de leermiddelen  krijgen. De voorwaarden staan in Webbericht tegemoetkoming leermiddelen

BBL
Je vindt hier ook de praktijkovereenkomst die je nodig hebt voor een BBL-opleiding.

Heb je een stageplaats of leerbaan gevonden, dan geef je  de informatie van het leerbedrijf en de bijbehorende afspraken die je met hen hebt gemaakt aan ons door via het formulier: Melding beroepspraktijkvorming

Op basis van dit formulier wordt er een praktijkovereenkomst voor je aangevraagd bij de Centrale Studentenadministratie van ROC West-Brabant.

Na je aanmelding start de procedure van intake. Als dit is afgerond ben je geplaatst.

Voor vragen kun je terecht bij onze Studenten Administratie,
telefoon 076 57 33 444
email radiuscollege@rocwb.nl