Ziekmelding

Als je ziek bent op een dag dat je les hebt, moet je jezelf voor 08.30 uur afmelden via Comtak. Als dat niet kan, mag je (laten) bellen naar nummer 076 57 33 444. Vermeld daarbij: in welke groep je zit, wie je studieloopbaanbegeleider is en de reden van je afwezigheid. Jouw studieloopbaanbegeleider krijgt de ziekmelding te zien en belt terug om de ziekmelding geldig te maken.

Zodra je weer deelneemt aan de onderwijsvorm en de docent jou als aanwezig op de lijst zet, dan betekent dit automatisch een betermelding. Als je geen onderwijsvormen op school volgt, maar je wel hebt ziek gemeld (bv. bij stage) dan is het wel nodig om je bij jouw studieloopbaanbegeleider weer beter te melden.